Bilgisayar Programcılığı - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 50
Ek Kontenjanı 8
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı işletmelere çok iyi derecede bilgisayar bilgisine sahip ve bilişim sektörünün her alanında çalışabilecek nitelikli ara eleman yetiştirmek ve bilişim sektörünün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda en yüksek standartta eğitim vererek öğrencileri geleceğe hazırlamaktır.

Misyon:

Bilgisayar Programcılığı Programı olarak işletmelerin bilgi otomasyon sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında yararlanılacak, güncel yazılım dillerini kullanabilen, planlayabilen, algoritmalarını anlayıp çözebilen, tasarlama ve geliştirme yapabilen, bu süreçte ortaya çıkan hataları düzeltebilen nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon:

Bilgisayar Programcılığı Programı olarak, deneyimli öğretim kadromuzla girişimci, yenilikçi, fark yaratabilen, başarılı, özgüvenli öğrenciler yetiştirebilmek ve onlara güzel bir gelecek sunabilmektir.

Programın Amacı

Bu programın temel amacı işletmelere çok iyi derecede bilgisayar bilgisine sahip ve bilişim sektörünün her alanında çalışabilecek nitelikli ara eleman yetiştirmek ve bilişim sektörünün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda en yüksek standartta eğitim vererek öğrencileri geleceğe hazırlamaktır.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

  • Sistemli düşünme gücüne sahip
  • Matematikle ilgili, mantık ve matematik konularında başarılı,
  • Kendini yenileyebilen, araştırmacı
  • Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp bunu bilgisayar diline aktarabilen,
  • Sabırlı ve dikkatli

Mezuniyet Sonrası

Bu programdan mezun olanlar Bilgisayar programcısı unvanı alır.
Bu eğitimden sonra kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler.

Yazılım işletmelerinde yazılım destek elemanı, bilgi işlem destek elemanı, tüm işletmelerde bakım ve onarım birimlerinde teknik eleman; bilgisayar servisi işletmelerinde teknik eleman; kamu kurumlarında veri giriş elemanı, bilgi işlem destek elemanı; fabrikalarda otomasyon sistemlerinde destek elemanı, bilgi işlem destek elemanı; şirketlerin internet sitelerinde site yöneticisi; internet şirketlerinde site yöneticisi ve destek elemanı pozisyonlarında iş imkânlarına sahiptir.

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Enformasyon Teknolojileri, Turizmde Bilgisayar Teknolojisi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Kerem ÇINAR
Tarihçe
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Programcılığı alanında Önlisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir
Üst Kademeye Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavlardan geçerli puan almaları ve ÖSYM’ce yerleştirilme koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin önlisans diploması ile mezun olabilmesi için, programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 iş günü stajı başarması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrencilerimiz; Kamu kurum ve kuruluşlarında, bilişim sektöründe, bilgi işlem merkezlerinde, internet servis sağlayıcılarında ve işletmelerin yazılım ve donanım bölümlerinde çalışma olanağına sahiptir.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=44