Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği

Uluslararası Ticaret ve Finansman, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Uluslararası Ticaret ve Finansman'ın konusu; farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, kullanılan belgeler, finansman vb. gibi farklı; ancak birbirini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir. Bölümümüz, Türkiye Ekonomisi‘nde yer alan sektörlerde uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeli olan yönetici adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca, ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadroların yetiştirme amacı da taşımaktadır. Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler uluslararası becerilere ve çağdaş bilgiye sahip insan kaynağına talebi arttırmaktadır. Bu bağlamda, Öğrencilere, İşletme ve Ekonomi disiplinlerinin temel konuları, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Girişimcilik ve bu alanların uluslararası boyutları ile ilgili dersler sunulmaktadır.

Üniversite-İş Dünyası işbirliğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, öğrencilerimizin iş dünyası ile ilişkiler kurmasına imkan tanınmakta; ayrıca öğrencilerimiz stajlar ve projeler ile desteklenmektedir. Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Enver Alper Güvel
Bölüm Başkanı Vekili
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Dural
Tarihçe
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) bölümü 2019 yılında İngilizce eğitim vermek üzere öğrencilerini almaya başlamıştır ve 2023 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüz Devlet ve Vakıf üniversiteleri arasında İstanbul’da Uluslararası Ticaret ve Finansman( İngilizce) bölümü olarak akreditasyon alan ilk bölümdür.
İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’ (S.T.A.R) tarafından 07.09.2022-07.09.2024 tarihleri arasında iki (2) yıl geçerli olmak üzere akredite edilerek STAR Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Kazanılan Derece
Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler “Uluslararası Ticaret ve Finansman" alanında lisans diploması derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu şartlara ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonucu elde edilen (EA) puan türüne göre öğrenci almaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar aynı bölümde veya bazı başka alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlamak (GM, DZ, K, FD, FF) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Mezun İstihdam Olanakları
Üniversite-İş Dünyası işbirliğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, öğrencilerimizin iş dünyası ile ilişkiler kurmasına imkan tanınmakta; ayrıca öğrencilerimiz stajlar ve projeler ile desteklenmektedir. Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim öğretimin değerlendirilmesi için quiz, pratik, uygulama, proje, rapor, ara sınav ve final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde puanlanmakta ve harflendirilmektedir.
Ders Notu Puan Aralığı Katsayı
AA 88-100 4.0
BA 81-87 3.5
BB 76-80 3.0
CB 65-75 2.5
CC 55-64 2.0
DC 45-54 1.5
DD 40-44 1.0
FD 30-39 0.5
FF 0-29 0

GM- Girmedi, TK- Tekrar, DZ-Devamsız, TR-Transfer Dersler, G-geçti, K-Kaldı, ERA –Erasmus Sırasında Alınan Dersler, ÖD- Öğrenci Değişimi Programı Sırasında Derslerhttps://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5647