Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 30
Ek Kontenjanı 6
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Programın Amacı: Hastaneler ve tıbbi cihaz üretimi ve satışı yapan şirketlerde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapmayı, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı, teknik rapor, proje ve şartname hazırlamayı, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuatı ve akreditasyon kriterlerini, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu öğrenmektedirler.Sağlık sektöründe teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların bakım, onarım ve işletme alanlarında çalışacak alanında uzman teknik elemanları yetiştirmektir.  Programın genel içeriğiGedik Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında yoğun bir uygulamalı eğitim verilmektedir. Programımızda 3+1 müfredat sistemi uygulanmaktadır. Ders müfredatının 4. yarıyılının uygulaması Akademik veya Mesleki Eğitim şeklindedir. Öğrenci bu iki uygulamadan birini seçerek 4. yarıyılını tamamlamaktadır.
  • İşletmede Mesleki Eğitimuygulamasını seçen öğrenci, 4. Yarıyılda haftanın 5 günü gideceği işletmenin mesai saatleri içinde mesleki uygulama yapar. Bu uygulamanın yanı sıra öğrenci, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II, Türk Dili-II ve İngilizce-II derslerini çevrimiçi/uzaktan alır. Mesleki Eğitim uygulamasını seçen öğrenci yaz stajı yapmaz.

  • Akademik Eğitimiseçen öğrenci, dönem içinde iş yeri uygulamasına gitmez. Müfredatında belirtilen Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II, Türk Dili-II ve İngilizce-II derslerinin yanı sıra üç adet Ortak MYO Dersi veya Mesleki Seçmeli Ders alır ve yaz stajını tamamlar. Böylece öğrenci mesleğini ve çalışma ortamını yerinde görerek yakinen tanımakta, mezun olmadan mesleği hakkında tecrübe kazanarak iş başvurularında özgeçmişlerine yazabilecekleri bir iş tecrübesine sahip olabilmektedirler. Akademik olarak ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ise Dikey Geçiş Sınavına ve dört yıllık fakültelere hazır bir şekilde mezun olabileceklerdir.


Program Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Penbe KURT
Tarihçe
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans Diploması alarak Biyomedikal Cihaz Teknikeri olurlar.
Kabul Koşulları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan YKS Temel Yeterlilik Sınavından (TYT) 150 veya daha üzeri bir puan alarak tercih yapılmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Biyomedikal Cihaz Teknolojisini başarı ile tamamlayan öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birine yerleşebilir.
Mezuniyet Koşulları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS kredisi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 30 iş günü yaz stajını tamamlayan ve 8 adet kültürel etkinliğe katılan öğrenciler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanından ön lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezun İstihdam Olanakları
Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda, biyomedikal ekipman ve cihaz üreten fabrikalarda, biyomedikal cihazlar için teknik destek ve servis hizmeti sunan işletmelerde, biyomedikal cihaz ve ekipmanlarının satışını yapan şirketlerde görev alabilirler ya da kendi özel işyerini açarak bu alanlarda faaliyet gösterebilirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=78