Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 35
Ek Kontenjanı 4
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programının Amacı:

               İstanbul Gedik
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının Misyon
ve Vizyonu; Uluslararası Tıbbi etik ilkelere uygun olarak, sağlık
kuruluşlarındaki hekim ve yetkililerin kendilerinden talep edeceği, teşhis ve
tedaviye yardımcı görüntü ve bilgilerin eksiksiz, zamanında ve anlaşılır
şekilde elde ederek, toplum sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aktif rol
alabilecek ve sadece Türkiye’de değil Dünya'nın herhangi bir yerinde
ihtiyaç duyulması halinde insanlığa hizmet edebilecek yabancı dil, teknik bilgi
ve donanıma sahip, dürüst teknikerler yetiştirmektir. 

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı Genel İçeriği:               Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Programındaki öğrencilerimiz, eğitim ve
stajların tamamlanması sonunda elde edecekleri “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı ile sağlık alanında oldukça geniş ve özel bir saha da çalışma imkanına sahip olacaklardır
Konvansiyonel ve Dijital Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi
(BT/CT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR/MRI), PET-BT/PET-CT, Vasküler Anjio,
Nonvasküler Girişimsel Radyoloji, Floroskopi, Mamografi ve Ultrasonografi gibi
Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile görüntü elde edebilen, film ve görüntüleri
kullanıma hazır hale getirebilen, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını
yapabilen 
görev ve yetkisi ile çalışırlar.

Program Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Rıza DİLEK
Tarihçe
2011 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
Kabul Koşulları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan YKS Temel Yeterlilik Sınavından (TYT) 150 veya daha üzeri bir puan alarak tercih yapılmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.
Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS kredisi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezun İstihdam Olanakları
Tüm kamu ve özel sağlık kurumları.
Ölçme ve Değerlendirme
Vize, Ödev, Final.https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=80