Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1ASC239Gastronomi Turizmi3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Aşçılık
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, sürdürülebilir turizm gelişiminde gastronominin önemi konusunda öğrencilerde bir anlayışın gelişmesini; gastronomi, ağırlama ve turizm ile ilişkili konularda kendi değer ve tutumlarını yaratmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Turizme ilişkin temel tanımlar ve kavramlar, turizm endüstrisini oluşturan alt grupların tanımları, dünyada turizm yönelimleri, kültürel turizm, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, turizm sektöründe konaklama işletmeleri, turizmin gastronomi ile ilişkisi, otel ve restoranlarda konukların ağırlanmasını içermektedir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Elif YILDIZ TOHUMCU elif.tohumcu@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Kılıçhan, R., Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Turizmi: Türkiyede'ki Güncel Destinasyonlar Kurgun, H., Özşeker, D., B., 2016. Gastronomi (Kavramlar, Uygulamalar, Uluslararası Mutfaklar, Reçeteler) Ve Turizm, Detay Yayıncılık Kozak, N. Ve Diğerleri, 2015. Genel Turizm, Detay Yayıncılık Bozok, D. Ve Diğerleri, 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Detay Yayıncılık
Kılıçhan, R., Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Turizmi: Türkiyede'ki Güncel Destinasyonlar
Kurgun, H., Özşeker, D., B., 2016. Gastronomi (Kavramlar, Uygulamalar, Uluslararası Mutfaklar, Reçeteler) Ve Turizm, Detay Yayıncılık
Kozak, N. Ve Diğerleri, 2015. Genel Turizm, Detay Yayıncılık
Bozok, D. Ve Diğerleri, 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Detay Yayıncılık
Kılıçhan, R., Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Turizmi: Türkiyede'ki Güncel Destinasyonlar Kurgun, H., Özşeker, D., B., 2016. Gastronomi (Kavramlar, Uygulamalar, Uluslararası Mutfaklar, Reçeteler) Ve Turizm, Detay Yayıncılık Kozak, N. Ve Diğerleri, 2015. Genel Turizm, Detay Yayıncılık Bozok, D. Ve Diğerleri, 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Detay Yayıncılık

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %50
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 128

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Gastronominin tanımını ve gastronomi ile ilgili genel kavramları tanımlar.
2 Turizmin tanımını yapar, gastronomi ile ilişkilendirir ve etkilerini kavrar
3 Turizmin gelişimine etkide bulunan faktörleri kavrar
4 Gastronomik değerler hakkında bilgi sahibi olur ve destinasyon kavramını kavrar
5 Turizmin çekiciliğinde gastronomiyi konumlandırır
6 Gastronomiyi kültürel miras olarak ele alır ve yorumlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Gastronomi Kavramı: Tanım ve Gelişim Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
2 Turistik Ürün Olarak Gastronomi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
3 Sürdürülebilirlik ve Gastronomi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
4 Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Gastronomi ve Turizmin Etkisi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
5 Gastronomide Trendler Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
6 Gastronomi Turizmi, Gastronomi Turizminin Amaç ve İşlevleri, Gastronomi Turizminin Önemi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
7 Turistik ürün, çekicilik ve ağırlamanın bir unsuru olarak gastronomi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
8 Ara Sınav
9 Gastronomi Turizminin Çeşitler Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
10 Gastronomi Turizminde Arz Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
11 Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergeleri Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
12 Gastronomi Turizminin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
13 Ulusal Gastronomi Turizmi Rotaları ve Turları Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.
14 Gastronomi Turizminin Ulusal - Bölgesel ve Uluslararası Boyuttaki Yeri ve Önemi Gastronomi ve Turizm.Doç Dr Hülya Kurgun,Yrd Doç Dr Demet Bağıran Özşeker.Detay Yayıncılık 2016 Gastronomi Turizmi - Serkan Şengül, Alper Kurnaz -Detay Yayıncılık - Mayıs-2021 AgricultureandRural Development (2014). What is organicfarming?. http://ec.europa.eu/agricuture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm (Erişim ar 31./07/2016). Alaşalvar, C. ve Pelvan, E. (2009). Günümüzün ve geleceğin gidaları fonksiyonel gidalar. Bilim ve Teknik, Ağustos, 26-29. CL. Chen, KS. ve Wang, Y-Y. (2012). Greenpractices in therestaurantindustryfrom an innovationadoptionperspective: EvidencefromTaiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 703-711.


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4
Ö1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö3 4 5 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4
Ö4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö5 5 5 5 4 4 4 5 2 5 4 5 5
Ö6 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113045&lang=tr&curProgID=5609