Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1ASC129Mutfak Planlama ve Organizasyonu3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Aşçılık
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Aşçılık öğrencilerini mutfağın tarihsel süreci, mutfak kurulumu, mutfak personeli ve görevleri, mutfak ekipmanları ve kullanılan araç gereçler ile birlikte mutfakta uyulması gereken hijyen kuralları ve yiyecek maliyeti hesaplama konularında donanımlı hale getirmektir.
Dersin İçeriği Öğrencilere Mutfak Tarihi, Mutfak Kurulumu, Mutfak Organizasyonu, Mutfakta Kullanılan Araç ve Gereçler, Mutfakta Hijyen ve Sanitasyon ve Yiyecek Maliyeti Hesaplama konuları aktarılmaktadır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve OKTAY merve.eregiz@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ayhan GÖKDEMİR, "Mutfak Hizmetleri Yönetimi" Detay Yayıncılık.
TÜRKAN, Cemal (2010) Mutfak Teknolojisi (Ankara, cemalturkan).
Prof. Dr. AKTAŞ, Ahmet & Doç. Dr. ÖZDEMİR, Bahattin (2012) Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi (Ankara, Detay Yayıncılık).
Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3403. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2255.
Mutfak Planlama ve Organizasyonu

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %5
Mühendislik Tasarımı %10
Alan Bilgisi %85

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 40
Toplam :
2
% 80

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 6 84
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 156

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Mutfak Tanımı, Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimini kavrayabilme
2 Mutfak Hizmetlerinin Yönetimi, Organizasyonu, Görev Tanımları ve Verimi öğrenmek.
3 Mutfak kurulumunu öğrenmek.
4 Hijyen ve gıda güvenlik sistemlerini kavramak.
5 Mutfak ekipmanları hakkında bilgi sahibi olmak,


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Mutfak Ve Mutfak Tarihi Özdemir, B. & Aktaş, A.,2012: 2- 36. https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/ASC208U/ebook/ASC208U-16V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf
2 Mutfak Yönetimi, Mutfak Hizmetleri Yönetiminin Temel Fonksiyonları.
3 Mutfağın Planlanması ve Kurulumu (Mutfak Tasarımı, Mutfak Türleri) Türkan, C.,2010:1- 13.
4 Mutfağın Planlanması ve Kurulumu (Mutfağın Konumu, Mutfağın Fiziksel Özellikleri) Özdemir, B. & Aktaş, A.,2012: 40- 64
5 Mutfağın Bölümleri ve Çalışma Alanları (Teslim Alma, Depolama) Özdemir, B. & Aktaş, A.,2012: 184- 213
6 Mutfağın Bölümleri ve Çalışma Alanları (Pastane, Bulaşıkhane, Atıkların Toplanması)
7 Mutfak Organizasyonu (Mutfak Personeli ve Görevleri)
8 ARA SINAV
9 Mutfak Organizasyonu (İş (Zaman) Planlaması, Personel Planlaması ve Önemi)
10 Mutfakta Kullanılan Ekipman ve Araç Gereçler (Mutfak Ekipman Ve Araç Gereçlerinde Gıda Ve İş Güvenliği, Hazırlık ve Pişirme Ekipman Ve Araç Gereçleri) Türkan, C.,2010:83- 105.
11 Mutfakta Kullanılan Ekipman ve Araç Gereçler (Ölçme, Muhafaza Ve Temizlik Ekipman Ve Araç Gereçleri) Türkan, C.,2010:83- 105.
12 Mutfakta Hijyen ve Sanitasyon Özdemir, B. & Aktaş, A.,2012: 242- 268.
13 Mutfakta Sağlık ve Güvenlik Sistemleri
14 Yiyecek Üretim Maliyetleri


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 5 5 4 3 2 3 2 5 5 4 5 4
Ö1 5 4 3 2 2 1 5 4 4 4 4 4
Ö2 5 5 5 4 1 1 1 5 4 4 5 5
Ö3 5 5 4 2 1 1 1 3 4 4 4 3
Ö4 5 5 3 2 1 5 1 4 4 4 4 4
Ö5 5 5 4 3 3 3 1 4 4 4 4 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113055&lang=tr&curProgID=5609