Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1BLP103Programlama Temelleri2+2+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bir problemle karşılaştıklarında bu temel yapıları kullanarak algoritmalar tasarlayabilme ve bu algoritmaları yapısal bir programlama dili ile gerçekleştirebilme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Python programlama dilinde giriş-çıkış, karşılaştırma komutlarını, döngüleri, dizileri, fonksiyonları, stringleri, yapısal veri tiplerini ve dosyalamayı kullanarak program üretebilmesi ve problemlere çözümler bulabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Giriş, değerlendirme kriterleri, yararlanılacak kaynaklar, içerik
Temel kavramlar (bilgisayarın çalışma prensibi, sayı sistemleri, mantıksal ifadeler ve aritmetik işlemler vs.), algoritmaların gelişimi
Algoritma geliştirmek, satır kod, sayaç yapıları, koşul/karar durumları
Akış diyagramı ve çoklu koşul yapıları
Sözde kod, satır algoritmalardan ve akış diyagramlarından sözde kod oluşturma
Temel algoritma örnekleri, genel uygulamalar
Akış diyagramlarından kodlamaya geçiş, programlama dili ve özellikleri
Program geliştirme uygulamaları, veri giriş/çıkış işlemleri
Tek boyutlu diziler ve uygulamalar
İki ve daha çok boyutlu diziler ve uygulamalar
Sıralama algoritmaları (seçme, kabarcık, araya eklemeli, hızlı, buble sort, quick sort, insertion sort vs.,)
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Onur YILMAZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş
A dan Z ye C klavuzu
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
Ders notları
Sınav , Ödev

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Ara Sınavlar 1 15 15
Uygulama 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 167

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Algoritma ve programlama mantığı bilme
2 Bir problemin akış diyagramını oluşturabilme
3 Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilme
4 Güncel programlama dillerini tanımlayabilme
5 C programlama dili program geliştirme ara yüzünü kullanabilme
6 C programlama dilini kullanarak program oluşturabilme
7 C programlama dilinde dosya yapısını kullanabilme
8 C programlama dilini kullanarak grafik oluşturabilme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller
2 Akış diyagramları, güncel programlama dilleri ve veri tipleri
3 C Programlama dili genel özellikleri, C programı görsel arayüzü kullanımı, menüler, kısayollar
4 C dilinin yapısı, değişken tanımlama, atama işlemleri, operatörler ve Veri tipleri
5 C Programlama dilinde kullanılan Giriş-Çıkış komutları, Temel ekran komutları, Örnek Uygulamalar
6 C Programlama dilinde kullanılan karar (if, switch) komutları, Örnek Uygulamalar
7 C Programlama dilinde kullanılan Sayaçlı kontrollü ve gözcü kontrollü döngüler ve örnek uygulamalar
8 C programlama dilinde kullanılan temel kütüphane fonksiyonları, veri türü değiştirme komutları, Örnek Uygulamalar
9 Vize
10 Programlama dillerinde dizi yapısı, Tek boyutlu ve çok boyutlu diziler, Örnek Uygulamalar
11 C programlama dilinde alt program yapısı, Fonksiyonlar, Örnek Uygulamalar
12 C programlama dilinde dosya kavramı, Metin Tipli dosya kullanımı, Örnek Uygulamalar
13 C programlama dilinde pointer kullanımı ve örnek uygulamalar
14 Grafik kavramı, C programlama dilinde kullanılan temel grafik komutları, Örnek uygulamalar
15 C programlama dilinde rastgele erişimli dosya işlemleri


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113519&lang=tr&curProgID=44