Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1MAT100Genel Matematik3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin genel Matematik alt yapısını oluşturmak, öğrendikleri temel Matematik konularını kendi mesleki programlarında tanımlayacakları problemlere uygulamaları, analitik düşünme becerisi kazanmaları, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi, sayısal verileri yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Kümeler, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Reel Sayılar ve uygulamaları, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlarına Ayırma ve Özdeşlikler, I. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Oran ve Orantı, Fonksiyonlar, II. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol, Polinomlar, Logaritma, Analitik Geometri, Temel Trigonometri, Karmaşık Sayılar ve Uygulamaları, Matris ve Determinant, Lineer Denklemler.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Güler Karapınar guler.karapinar@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Halilov, Hüseyin, Meslek Yüksek Okulları İçin Matematik.
Kartal, Mahmut, Karagöz, Yalçın, Kartal, Zafer, Temel Matematik.
Kopuzoğlu, Abdullah, Arslan, Saadet, Temel Matematik I-II.
Thomas, G. B. (Eser Sahibi), Weir, M. D. (Eser Sahibi), Hass, J.R. (Eser Sahibi), Bayram, Mustafa (Çevirmen), Thomas Kalkülüs Cilt:1,2.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %100
Fen Bilimleri %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 1 15
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 150

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Öğrenci; Gerçel sayılar konusunda aritmetik işlemleri yapabilme. Üs ve kök hesabı yapabilme. Hesap makinesi kullanabilme.
2 Cebir konusunda Cebirsel işlemleri yapabilme. Formüler; dönüştürülebilme ve formülde değer yazabilme. Çarpanlara ayırma işlemi yapabilme. Rasyonel ifadeleri en sade şekilde yazabilme.
3 Denklem ve eşitsizlikler konusunda Denklem çözebilme. Denklem sistemi çözebilme. Mesleki uygulamalarla ilgili basit denklemler kurarak çözebilme. Eşitsizliklerin çözüm aralığını bulabilme
4 Lineer denklem sistemleri konusunda Lineer denklem sistemlerini çözebilme. Matrislerle işlemler yapabilme.Determinat hesabı yapabilme. Ters matrisi bulabilme.
5 Trigonometri konusunda Açısal ölçüm birimlerini dönüştürebilme. Trigonometrik oranları bulabilme. Trigonometrik fonksiyonların grafiğini çizebilme. Üçgende alan, kenar ve açı bulabilme.
6 Karmaşık sayılar konusunda Karmaşık sayılarla kartezyen formda işlemler yapabilme. Karmaşık sayıları kutupsal forma çevirebilme. Karmaşık sayılarda kuvvet ve kök hesabı yapabilme. Mesleki Uygulamalar yapabilme
7 Fonksiyon kavramını, fonksiyonların grafiklerini, fonksiyonlarda bileşke işlemini, ters fonksiyon kavramını öğrenme becerisi kazanır.
8 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kümeler
2 Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar
3 Reel Sayılar, Basit Eşitsizlikler
4 Üslü Sayılar
5 Köklü Sayılar
6 Çarpanlarına Ayırma ve Özdeşlikler
7 Oran ve Orantı
8 Ara Sınav
9 Fonksiyonlar
10 II. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol
11 Logaritma
12 Analitik Geometri, Temel Trigonometri
13 Karmaşık Sayılar ve Uygulamaları
14 Matris ve Determinant
15 Lineer Denklemler


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö1 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö2 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö3 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö4 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö5 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö6 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö7 5 5 3 5 1 4 3 1 1 2
Ö8 5 5 5 5 1 5 5 1 1 2

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113544&lang=tr&curProgID=44