Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
2ISS102İş Sağlığı ve Güvenliği2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı İş yerlerinde işin gereği oluşabilecek kazalardan ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, karşılaşılan tehlikelerle ilgili risk
değerlendirmesi yaparak alınması gereken önlemleri sürdürerek ülke kalkınması, verimlilik ile ilgili gelişmelere önemli katkılar kazandırarak İSG bilincini benimsetip, güvenlik kültürünün farkındalığını
sağlamaktır.
Dersin İçeriği ISG programının amacı, dört yarıyıllık dersler hakkında genel bilgilendirme, endüstrideki yeri ve önemi, endüstrinin beklentileri, meslekte yükselme olanakları, tanımı, tarihçesi, amaçları, temel ilkeleri, bilimsel dayanakları, kanunları, tüzükler, yönetmelikler, ISG Kurulları, iş kazaları nedenleri, kaza halkası, yasal iş kazası tanımı, meslek hastalıkları, ISG’nin ekonomik boyutu, kayıp kontrol modeli, kaza bildirimleri. Makina koruyucuları ve kişisel donanımlar, İSG’ye olumlu etki eden yönetim sistemleri, standartlar, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar. İSG çalışmalarının değerlendirilmesi, frekans, vehamet, genel kazalanma oranı, kazanın ağır temelinin oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, risk değerlendirmesi ve değerlendirme metotları.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Begüm ERTEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ders Notları
Ders Notları
Ders Notları
Ders Notları Ödev

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %10
Mühendislik Tasarımı %10
Sosyal Bilimler %30
Eğitim Bilimleri %10
Fen Bilimleri %10
Sağlık Bilimleri %10
Alan Bilgisi %10

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 58

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kaza-kayıp tanımlar yapar, kaza oluşum modellerini yorumlar
2 Kazaların ekonomik boyutunu bilir ve yorumlar
3 Kaza değerlendirme kriterlerini bilir , kaza piramitlerini oluşturur
4 Kişisel koruyucu donanımlarının önemini bilir ve yorumlar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tanışma, Dersin amacı, Yakın zamanda olmuş kazaların görüşülmesi
2 Dünyada ve Türkiye’de İSG’nin tarihsel gelişimi
3 İSG’nin tanımı, amacı, bilimsel dayanakları, politikası, İSG’de kurumsal başarı
4 İSG’nin temel ilkeleri, W. Heinrich’in temel prensipleri, İSG’nin politikası
5 İSG’nin amaçları, İSG’de bireysel başarı, İSG’de sistematik yaklaşım
6 İSG’de taraflar, İSG’nin endüstrideki yeri
7 İSG’nin ekonomik boyutu
8 İSG kurulları, İş kazaları, Yasal iş kazası tanımı
9 Kaza oluşum modelleri, domino teorisi, kayıp kontrol modeli
10 Korunma politikası ve kişisel koruyucu donanımlar
11 İSG çalışmalarının değerlendirilmesi (Frekans, Vahamet, Genel kazalanma oranı), T sayısı ve yorumlanması
12 Kaza piramitleri ve uygulamaları
13 İşyeri güvenliği ve 5 S prensibi
14 İSG’ye olumlu etki eden yönetim sistemleri, standartlar, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 5 2 4 5 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113553&lang=tr&curProgID=44