Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1MAT201İleri Matematik3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1.Genelleştirilmiş integrallerde, dizilerde, serilerde yakınsaklık kavramlarını ve bunların uygulamalarını öğretmek.
2.Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve integral kavramlarını kullanma becerisi
sağlamak.
3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi
kazandırmak.
Dersin İçeriği Genelleştirilmiş integraller, Sonsuz diziler ve Seriler, Uzayda vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Refia AKSOY
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano., 2005, Thomas Calculus, 10th Edition., Addison Wesley, ISBN:0201441411.
1:Ders Anlatımı, 4:Ödev, 10:Uygulama
1 Final Sınavı, 1 Ara Sınav, 2 Kısa Sınav

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %40
Mühendislik Tasarımı %40

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 9 126
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 7 200

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Genelleştirilmiş integrallerin, dizilerin ve serilerin yakınsaklığını; kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapını bulur.
2 Bir fonksiyonu Taylor Serisine açar ve yapılan hata payını bulur.
3 Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplar; doğru, düzlem ve kuadrik yüzey denklemlerini yazar.
4 Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral kavramlarını kullanır.
5 Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanır; kısmi türev hesaplar; teğet düzlem, doğrultuya göre türev bulur
6 Ekstremum problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile çözer.
7 Çok katlı integralleri çözer; alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri kullanır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Genelleştirilmiş İntegraller
2 Diziler
3 Sonsuz Seriler
4 Sonsuz Seriler
5 Sonsuz Seriler
6 Sonsuz Seriler
7 Uzayda Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar
8 Vektör-Değerli Fonksiyonlar
9 ARA SINAV
10 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
11 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
12 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
13 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
14 Çok Katlı İntegraller
15 Çok Katlı İntegraller
16 FİNAL SINAVI


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö6 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö7 5 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113564&lang=tr&curProgID=44