Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1BLP205Nesne Yönelimli Programlama2+2+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Nesne yönelimli programlama mantığını anlamak. Sınıf ve nesne yapısını öğrenmek.
Dersin İçeriği Nesneye yönelik genel kavram ve ilkeler. Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım. Bileşik modelleme dili (UML). Tür ve özelliklerin devralınması. Tür sınıfları ve etkileşimleri. Nesne tanımı ve çok türlü nesne kavramları. Dosya giriş/çıkış işlemleri. Applet uygulamaları.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. SEDA KAZDAL ÇALIK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Deitel, P., Deitel, H. "Java How to Program (Early Objects)", ISBN: 0132575663, Prentice Hall, (2012).
Online

Ders Yapısı
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 10 10
Uygulama 14 4 56
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 132

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Nesne yönelimli kavram ve teknikleri öğrenir.
2 Nesne yönelimli çözümleme ve tasarım ilkelerini bilir.
3 Tür sınıfları tasarlar.
4 Java dilinin temel özelliklerini bilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Nesne yönelimli programlama temel kavramlar
2 Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım
3 Java dili temelleri ve yerleşik türler
4 Sınıf tasarımı ve nesne temelleri
5 Kümeleme ve kalıtım teknikleri
6 Soyut ve somut sınıflar
7 Arayüzler ve çokbiçimlilik
8 ARASINAV
9 Arayüzler ve çokbiçimlilik
10 İstisnai durum işleme
11 Kullanıcı grafik arayüz tasarımı ve olay güdümlü programlama
12 Java Applet temelleri
13 Java Applet geliştirme
14 Uygulamaya yönelik gözden geçirme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Ö1 5 5 5
Ö2 5 5 5
Ö3 5 5 5
Ö4 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113571&lang=tr&curProgID=44