Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1BYM221Elektromekanik3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Elektromekanik temellerinin kavranması. Jeneratörlerin, trafoların ve motorların (DA motor, step motor, fırçasız DA motor, AA motorlar, indüksiyon motorları) çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Güç elektroniği temel ilkeleri, anahtarlama elemanları, statik enerji çeviricileri (AA/DA, DA/DA, DA/AA) hakkında bilgi edinilmesi. Motorlarda hız kontrolü ve yön değiştirme (güç elektroniği hız kontrol devreleri) çalışmalarının yapılabilmesi.
Dersin İçeriği Elektromekanik temelleri, jeneratörler, trafolar, motorlar (DA motor, step motor, fırçasız DA motor, AA motorlar (indüksiyon motorları). Güç elektroniği temel ilkeleri, anahtarlama elemanları, statik enerji çeviricileri (AA/DA, DA/DA, DA/AA). Motorlarda hız kontrolü ve yön değiştirme (güç elektroniği hız kontrol devreleri). Ayrıca ders zorunlu bir proje çalışması içermektedir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Reyhan Şahinbaş
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Elektrik Kumanda Devreleri, Ramazan Bayındır, İlhami Çolak, Seçgin Yayıncılık
Elektrik Kumanda Devreleri ve Deneyleri, Lütfi Kaya, Birsen yayınevi
Elektrik Motorlarının Kontrolü, Walter N.Alerich, Çeviri:Muammer Gökbulut, Bülent Akgün, Delmar Publishers
Industrial Motor Control, Stephen L. Herman, Delmar Puplishers
Sözlü ve uygulamalı anlatım
Vize 40%, Final 60%

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %80
Alan Bilgisi %10

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 3 45
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 115

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Değişik problem senaryolarının çözüm devrelerini tasarlayabilme yeteneği,
2 Standart elektromekanik devrelerini oluşturabilme, çizebilme yeteneği,
3 Elektrik motorlarını sınıflandırabilme, temel yapılarını açıklayabilme kabiliyeti,
4 Temel elektromekanik sistem elemanlarını ve sembollerini tanıma ve çizebilme yeteneği,
5 Elektromekanik sistemi tanımlayabilme yeteneği,


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel Kavramlar, Elektriksel güç sistemi.
2 Elektromekanik sistem tanımı, Genel işleyiş blok şeması, Sistem bileşenleri.
3 Anahtarlama elemanları, Yapıları, Sembolleri, Çalışma prensipleri.
4 Paket şalterler, standart pako şalterler, konum-kontak diyagramları.
5 Sinyal giriş elemanları, butonlar, tek yollu ve çift yollu butonlar.
6 Sınır anahtarları, temaslı-temassız sınır anahtarları.
7 Elektromekanik anahtarlama elemanları, röleler, kontaktörler.
8 Zaman röleleri, ters ve düz zaman rölesi, zaman adım diyagramları.
9 Elektrikli eyleyiciler; Elektrik motorları, Çeşitleri.
10 DC motorlar, yapıları, temel çalışma prensipleri, devre bağlantıları.
11 AC motorlar, yapıları, temel çalışma prensipleri, etiket bilgileri, döner alan.
12 Etiket bilgisine göre kutup sayısı, kayma, verim, bağlantı şeklinin tespiti.
13 3 fazlı asenkron motorun standart devre şemaları, kontaktörlü dönüş yönü değiştirme, yıldız-üçgen yol verme devreleri.
14 Motor koruma elemanları, termik akım ayarı, uygulama devreleri.
 


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115039&lang=tr&curProgID=78