Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1BYM117Elektronik2+2+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Temel elektrik ve elektronik devre prensiplerini öğrenmek ve hesaplamalarını yapabilmek, analog elektronik devreleri ve elemanlarını öğrenmek ve uygulamalarını gerçekleştirmek, sayısal elektronik devrelerini ve elemanlarını öğrenmek ve uygulamalarını gerçekleştirmek, analog ve sayısal elektronik devrelerde kullanılan ölçü aletlerini kullanabilmek, elektronik devre lehimlemesi yapmayı öğrenmek ve uygulama yapabilmek
Dersin İçeriği Direnç, bobin, kondansatör ve yarı iletken devre elemanları. Avometre ve Osiloskop kullanımı. Elektronik devrelerin temel ilkeleri, Analog elektronik devrelerin temelleri ve uygulamaları, Elektronik devrelerin analizi ve çalışma prensipleri, Diyot devreleri, transistör yükselteç devreleri ve uygulamaları. Sayısal elektronik devrelerin temelleri, Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, kod dağıtıcılar (Demultiplexer), Toplayıcılar- Çıkarıcılar, Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar, Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı, Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler, Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler ve bu konulara ilişkin uygulamalar.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Reyhan Şahinbaş reyhan.sahinbas@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, Robert Boylestad ve Louis Nashelsky,
Demirel, Hüseyin, Elektronik 1 (Birsen Yayınevi),
Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Nobel Akademik Yayıncılık)
Ders Notları
Yok
Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders Yapısı
Mühendislik Bilimleri %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 2 30
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 4 60
Ara Sınavlar 1 15 15
Uygulama 15 2 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 155

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Analog ve sayısal elektronik devre elemanlarını ve yapılarını öğrenmek
2 Elektronik devrelerin analizini ve tasarımı yapabilmek
3 Elektronik ölçü aletlerini kullanabilmek.
4 Lehim yaparak temel elektronik devreleri yapabilmek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Elektriğin Tanımı ve Oluşumu, Yarıiletkenler Elektronik 1
2 Elektronik Devre Elemanları Elektronik 1
3 Ohm ve Kirchhoff Kanunu Elektronik 1
4 Diyotlar Elektronik 1
5 Doğrultma Devreleri Elektronik 1
6 Kenetleyici ve Kırpıcı Devreler Elektronik 1
7 Transistörler Elektronik 1
8 Lehim Yapma Uygulamaları Elektronik 1
9 Sayı Sistemleri Sayısal Elektronik
10 Lojik Kapılar Sayısal Elektronik
11 Boolean Matematiği Sayısal Elektronik
12 Karnaugh Haritası Sayısal Elektronik
13 Flip Flop Devreleri Sayısal Elektronik
14 Sayıcılar ve Dönüştürücüler Sayısal Elektronik


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 1 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115066&lang=tr&curProgID=78