Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1MAT100Genel Matematik3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin matematiksel alt yapısını oluşturmak ve bu temel bilgileri kendi mesleki alanlarında kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Öğrenciler, temel matematik konularını anlayarak mesleki programlarıyla ilişkilendirebilecekleri problemlere uygulamalar gerçekleştirirler. Ayrıca, analitik düşünme becerilerini geliştirmek için çeşitli problem çözme yöntemleri ve stratejileri öğrenirler. Bu süreçte, öğrenciler sayısal verileri anlamak, yorumlamak ve doğru sonuçlar elde etmek için matematiksel düşünme ve mantık becerilerini geliştirirler. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin matematiksel bilgiye dayalı kararlar alabilme yeteneklerini ve problem çözme becerilerini artırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Kümeler, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Gerçel Sayılar, Çarpanlarına Ayırma ve Özdeşlikler, I. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Oran ve Orantı, Fonksiyonlar, II. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol, Polinomlar, Logaritma, Analitik Geometri, Temel Trigonometri, Karmaşık Sayılar ve Uygulamaları, Matris ve Determinant, Lineer Denklem Sistemleri.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Güler Karapınar
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Halilov, Hüseyin, Meslek Yüksek Okulları İçin Matematik.
Kopuzoğlu, Abdullah, Arslan, Saadet, Temel Matematik I-II.
Kartal, Mahmut, Karagöz, Yalçın, Kartal, Zafer, Temel Matematik.
Thomas, G. B. (Eser Sahibi), Weir, M. D. (Eser Sahibi), Hass, J.R. (Eser Sahibi), Bayram, Mustafa (Çevirmen), Thomas Kalkülüs Cilt:1,2.
Halilov, Hüseyin, Meslek Yüksek Okulları İçin Matematik.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %100
Sosyal Bilimler %30
Eğitim Bilimleri %40
Fen Bilimleri %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 5 70
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 142

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Gerçel sayılar kümesini tanıma, gerçel sayılar kümesinde temel aritmetik işlemleri yapabilme, çok adımlı işlemler yaparken işlem önceliğine dikkat etme, temel işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve gerçel sayı kavramlarını kullanarak problem çözebilme.
2 Cebirsel işlemleri yapabilme, cebirsel bir ifadeyi çarpanlara ayırabilme, temel özdeşlikleri öğrenme, bir ve iki bilinmeyenli denklemleri ve denklem sistemlerini çözebilme, denklem çözümlemede temel özdeşlikleri kullanma, basit mesleki uygulamalara yönelik denklemler kurabilme ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini belirleyebilme.
3 Matematiksel ve günlük yaşamla ilgili problemleri tanımlayabilme ve çözebilme. Matematiksel problemleri formüle etme ve çözme stratejileri geliştirme, bu süreçte kritik düşünme ve analitik yaklaşımları kullanabilme.
4 Fonksiyon kavramını ve çeşitli fonksiyon türlerini öğrenme, fonksiyonların tanım ve görüntü kümesini bulabilme, grafiklerini çizebilme. Üstel fonksiyon ve logaritma arasındaki bağlantıyı anlama. Trigonometrik kavramları öğrenme ve trigonometrik dönüşümleri yapabilme.
5 Karmaşık sayılar kümesini tanıma, karmaşık sayılar ile işlem yapabilme, karmaşık sayıları kartezyen ve kutupsal forma dönüştürme, karmaşık sayıların kuvvetini ve köklerini hesaplama.
6 Matris cebirini öğrenme, determinant hesaplama ve ters matris bulma tekniklerini kavrama, matrisler yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kümeler
2 Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılar
3 Üslü Sayılar
4 Köklü Sayılar
5 Gerçel Sayılar, Basit Eşitsizlikler
6 Çarpanlarına Ayırma ve Özdeşlikler
7 Oran ve Orantı
8 Ara Sınav
9 Fonksiyonlar
10 II. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol
11 Logaritma
12 Analitik Geometri, Temel Trigonometri
13 Karmaşık Sayılar ve Uygulamaları
14 Matris ve Determinant
15 Lineer Denklemler


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Ö1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Ö2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Ö3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Ö4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Ö5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Ö6 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115067&lang=tr&curProgID=78