Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1ATA101History of Turkish Revolution I2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Derste Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratma
,ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Çağdaş Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof.Dr. Adnan Şişman
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, YÖK Yayınları, Ankara, 1990.
Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
Anlatım, sunum, soru cevap, ödev.
Anlatım, soru cevap, tartışma, ödev, sınav.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 58

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanır.
2 Osmanlı devletinde reform hareketlerini kavrar.
3 21. Yüzyıl Türkiye siyasi,ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu kavrar.
4 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilir, değerlere sahip çıkar.
5 Milli mücadele sürecinde yaşananları bilir.
6 Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş yıllarında sahip olduğu özellikleri bilir.
7 Yakın Türk ve dünya tarihi olayları hakkında bilgi sahibi olur.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı
2 Yenilik ve benzeri Kavramlar
3 Osmanlı Devleti nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri
4 Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları
5 Osmanlı Devleti nde Meşruti Gelişmeler ve Entellektüel Hareketler
6 Osmanlı Devleti nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika
7 İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
9 Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller
10 Osmanlı dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı
11 Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa
12 Mustafa Kemal Paşa nın Fikirleri ve Anadolu ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
13 İstanbul un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler
14 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılışı ve Özellikleri
 


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 5 5 5 5 5 5 5
Ö1 5 5 5 5 5 5 5
Ö2 5 5 5 5 5 5 5
Ö3 5 5 5 5 5 5 5
Ö4 5 5 5 5 5 5 5
Ö5 5 5 5 5 5 5 5
Ö6 5 5 5 5 5 5 5
Ö7 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115679&lang=tr&curProgID=5647