Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1TUR101Turkish Language I2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı 1. Ulusal dil bilincini geliştirmek,
2. Türk dilinin tarihi, yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edindirmek,
3. Dili sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili kullanabilme, düşünceyi en doğru ifadeyle dile getirme becerisi kazandırmak.
4. Türk şiiri hakkında bilgi edindirmek
Dersin İçeriği Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Anlatım Gücü, Günümüz Türkçesi, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mustafa Sütçü
Dersi Verenler Öğr.Gör. MERVE VAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Yargı Yayınevi, Ankara, 1984. 1.Türkçenin Gücü,DOĞAN AKSAN,BILGI YAY., 4.BAS., ANKARA1997. 2.TÜRKÇE OFF, FEYZA HEPÇILINGIRLER, REMZI YAY. 3. TÜRKÇE SORUNLARI KILAVUZU, NECMIYE ALPAY,METIS YAY. ISTANBUL 2000. 4.ÇAĞDAŞ TÜRK DILI SÜER EKER 5. ANLAMDAN ANLATIMA TÜRKÇEMIZ
Anlatım, tartışma,metin çözümleme uygulamaları.
Sınav (Ara sınav %40, Final %60)Ø Görüşme Ø Yazılı raporlarØ GösteriØ Poster Ø Grup ve/veya akran değerlendirmesi Ø Kendi kendini değerlendirme

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 1 14
Ödevler 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 72

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Dil kavramını düşünce, kültür, toplum ilişkisi içinde değerlendirebilir.
2 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar.
3 Türk dilinin yapısı, özellikleri ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
4 Dili sözlü ve yazılı olarak doğru ifade yeteneğine sahip olur.
5 Şiir dili ve Türk şiiri hakkında bilgi sahibi olur.
6 Türkçe'nin yabancı dillerle olan ilişkilerini kayrayabilecektir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dilin Tanımı ve Toplumsal Hayattaki Önemi
2 Dil-Düşünce İlişkisi
3 Dil-Kültür/Toplum İlişkisi
4 Dillerin Kökeni. Dünya Dilleri
5 Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi
6 Türk Dilinin Tarihi
7 Türkçenin Yapısal Özellikleri
8 Vize
9 Günümüz Türkçesinin Durumu
10 Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)
11 Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)
12 Bilim Dili Olarak Türkçe
13 Şiir Dili ve Türk Şiiri
14 Yarıyıl Sonu Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115685&lang=tr&curProgID=5647