Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3ITF205Marketing Management3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı This course aims to:
• Allow students to have a deeper insight into the role of marketing within the firm and society.
• Expose students to the two parts of a marketing strategy: the target market and the marketing mix.
• Let students recognize the four basic tools in the marketing mix: product, promotion, price, and distribution.
Dersin İçeriği The course focuses on basic marketing concepts, the role of marketing in the organization, and the role of marketing in society. Topics include market segmentation, product development, promotion, distribution, and pricing. Other topics, which will be incorporated into the course, are external environment (which will focus on integrative topics with marketing, such as economics, politics, government, and nature), marketing research, international/global marketing with relevance to cultural diversity, ethics, the impact of technology on marketing, and careers in marketing.
Dersin Yöntem ve Teknikleri (1) Lecture, discussion lecture, (2) Case study
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Metin TOPTAŞ metin.toptas@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Philip Kotler and Kevin Lane Keller (2015). Marketing Management (15th Ed.). Pearson Education Ltd.,Harlow, UK.
Available on the LMS
Philip Kotler and Kevin Lane Keller (2015). Marketing Management (15th Ed.). Pearson Education Ltd.,Harlow, UK.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %40
Alan Bilgisi %60

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 35
Ödev 4 % 10
Devam 1 % 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 45
Toplam :
7
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 13 2 26
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 145

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma stratejilerini saptar.
2 Ürün ve marka kararlarını tartışır
3 Fiyatlandırma kararlarını ve algılanan müşteri değeri kavramını analiz edebilir
4 Etkili pazarlama iletişimleri karışımını açıklar
5 Müşterilere ürün, hizmet ve bilgi sunmada distribütörlerin, perakendecilerin ve diğer aracıların rolünü anlamak.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Acquaintance and explaining the syllabus
2 Defining Marketing for the New Realities
3 Developing Marketing Strategies and Plans
4 Conducting Marketing Research
5 Creating Long-Term Loyalty Relationships
6 Analysing customer and business markets
7 Identifying Market Segments and Targets, and Crafting the Brand Positioning
8 Building Strong Brands: Cretaing Brand Equity, and Competition and growth
9 Creating Value: Product strategies and design
10 Creating Value: Introducing new market offerings
11 Creating Value: Developing Pricing Strategies
12 Delivering Value: Designing and Managing Integrated marketing channels
13 Communicating Value: Designing and Managing Integrated Marketing Communications
14 Communicating Value: Managing mass communications


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 4 1 2 1 5 3 1
Ö1 5 1 2 2 4 1 1
Ö2 5 1 1 1 4 1 1
Ö3 5 1 3 1 5 2 1
Ö4 4 1 2 2 4 1 2
Ö5 5 1 1 1 4 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115704&lang=tr&curProgID=5647