Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1ITF364Service Marketing3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı:
• Hizmetlerin pazarlanması ve yönetilmesiyle ilgili zorluklara ilişkin bir anlayış geliştirmek;
• Hizmetlerin pazarlanması ile üretilen malların pazarlanması arasındaki farkların belirlenmesi;
• Hizmet pazarlama karmasının çeşitli bileşenlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi;
• Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin yönetimi ve ölçümü ile ilgili temel konuların anlaşılması;
• Hizmet sunumu, arızalar ve kurtarma sorunlarıyla ilgili olarak hizmet personelinin ve müşterilerin iç içe geçmiş rolünü takdir etmek;
• Çeşitli hizmet organizasyonu sorunlarını ele alacak stratejilerin belirlenmesidir.
Dersin İçeriği Bu derste, hizmet sektöründeki (bankalar, oteller, hastaneler, okullar, ulaşım ve profesyonel hizmetler) şirketlerin kullandığı pazarlama hedeflerine ve stratejilerine odaklanacağız. Ek olarak, fast food işletmeleri, geleneksel restoranlar, perakende operasyonları ve iletişim şirketleri gibi hizmet pazarlamasının iş performansı sonuçlarının önemli ve ayrılmaz bir parçası olduğu şirketler de bu kursla yakından ilgilidir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri (1) Anlatım, tartışma, (2) Vaka çalışması
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Metin Toptaş metin.toptas@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Wirtz, J., & Lovelock, C. (2018). Services Marketing. Larlow, England: Person Education Limited.
LMS'de mevcuttur

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %30
Alan Bilgisi %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 35
Ödev 4 % 10
Devam 1 % 10
Toplam :
6
% 55

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 13 3 39
Ödevler 4 6 24
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 145

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Hizmet pazarlamasının temel kavram ve ilkelerini kavramak.
2 Hizmet ürünlerinin benzersiz özelliklerinin, hizmetlere yönelik pazarlama stratejilerinin tasarımını ve uygulanmasını nasıl etkilediğini açıklamak.
3 Hizmet pazarlama profesyonellerinin karşılaştığı sorunların yanı sıra yöneticilerin müşterilerin memnuniyet, hizmet kalitesi ve değer algılarını artırmak için kullanabileceği araç ve modelleri tanımlamak.
4 Hizmet kuruluşlarının karşılaştığı bir dizi pazarlama sorununu çözmek için hizmet pazarlama karmasının farklı unsurlarının nasıl kullanılabileceğini yorumlamak
5 Hizmet sektörünü oluşturan farklı hizmet türlerini ayırt edebilmek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Acquaintance and a review of the syllabus
2 Introduction to Services Marketing
3 Introduction to Services Marketing II
4 Consumer Behavior in a Services Context
5 Developing Service Products and Brands
6 Distributing Services through Physical and Electronic Channels
7 Setting Prices and Implementing Revenue Management
8 Promoting Services and Educating Customers
9 Designing Service Processes
10 Balancing Demand and Capacity
11 Crafting the Service Environment
12 Managing People for Service Advantage
13 Managing Relationships and Building Loyalty
14 Complaint Handling and Service Recovery


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 5 1 3 1 5 3 1
Ö1 4 1 2 1 5 1 1
Ö2 5 1 2 1 4 1 1
Ö3 4 1 3 1 5 2 1
Ö4 4 1 2 1 4 1 2
Ö5 5 1 1 1 4 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115753&lang=tr&curProgID=5647