Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1ITF356Strategic Management3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ders, öğrencilere stratejik yönetim yaklaşımının ve kurumsal, işletme ve fonksiyonel bazda stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında rehberlik edecek şekilde teorik ve pragmatik bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, stratejik yönetimi oluşturan ana unsurlara ve yöntemsel olarak stratejik yönetimi mümkün kılan tekniklere odaklanmaktadır. Hem pratik hem de teorik yönlere, analitik yaklaşımlara ve kalıcı başarılı stratejik uygulamalara odaklanacaktır. Uluslararası ve küresel bir bakış açısıyla tasarlanmıştır, çünkü bu yönelim birçok yönden stratejik yönetimde ortaya çıkan önemli eğilimleri vurgulamaktadır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Bu ders, ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra sınıf tartışmaları ve sınıf katılımını teşvik eden bireysel sunumlar içermektedir.

Sunumlar (sunucu ve yorumcu rolüyle) ve dersteki aktif katkılar (dönem boyunca) yoluyla öğrencinin aktif katılımı teşvik edilmekte ve notlandırılmaktadır.

Öğrenci derste yapacağı sunum için, ders kitabının alt konularından/bölümlerinden birini seçebilir veya alternatif olarak dersle ilgili bir makale/bağımsız bir araştırmayı tercih edebilir. Ders içeriği ve uygulanan teknikler, stratejik yönetime ilişkin teorik ve pratik bilgi sağlamanın yanı sıra öğrencinin sunum, bilgi derleme, sentezleme, yorumlama ve iletişim gibi becerilerini de artırmaya yönelik olarak tasarlanmaktadır.

Ders konusuyla ilgili katılımcı grup tartışmasını sağlamak amacıyla, yöntem olarak konularıyla ilgili TedX konuşmaları veya youtube videoları gibi video materyalleri kullanılabilir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu Miraç DIRAOR AYDIN diraor@gmail.com
Tanımsız This course is not open in this term.
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar İlgili dönemde ders açılmamıştır.
Stratejik Yönetim (Makale) (erişim: https://www.researchgate.net/profile/Tanya-Sammut-Bonnici/publication/272352897_Strategic_Management/links/59f6ff27aca272607e2be413/Strategic-Management.pdf)
İşletmelerde Problem Çözme ve Karar Almaya Giriş ((John Beachboard & Kregg Aytes) (erişim: https://www.researchgate.net/publication/320654584_An_Introduction_to_Business_Problem-Solving_and_Decision-Making)
Ders Kitabı: Fred R. David • Forest R. David, Strategic Management: Concepts and Cases, A Competitive Advantage Approach, Thirteenth edition, Pearson, 2015. (Erişim: http://www.mim.ac.mw/books/David%27s%20Strategic%20Management%20Concepts%20and%20Cases%2013e%20.pdf)
Gerekli Ders Kitabı
Fred R. David • Forest R. David, Strategic Management: Concepts and Cases, A Competitive Advantage Approach, On üçüncü baskı, Pearson, 2015.
Şu adreste bulunabilir: http://www.mim.ac.mw/books/David%27s%20Strategic%20Management%20Concepts%20and%20Cases%2013e%20.pdf

İlgili oturumlardan önce eğitmen tarafından takip edilecek kaynaklar sağlanabilecektir.

Ders konularıyla ilgili TedX konuşmaları veya youtube videoları gibi video materyalleri, konu ile ilgili grup tartışmaları için paylaşılabilir/değerlendirilebilir.
Vize, Final, Bütünleme, Mazeret

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Veri yok

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 186

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İlgili dönemde ders açılmamıştır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin içeriğinin, ana gereksinimlerinin ve ders planının detaylı olarak sağlanması Ders planı sunumu Ders planı Ana ders kitabı: Strategic Management: CONCEPTS AND CASES By
2 Stratejik yönetim yaklaşımı ve ana alt başlıkları ppt sunum
3 Stratejik yönetimde problem çözme yaklaşımı ve temel sorunları belirlemede kullanılan teknik ve yöntemlerin tartışılması ppt sunum tedX talk video paylaşım ve sınıf tartışması
4 Misyon ve Vizyon Belirleme ppt sunum
5 Dış çevre analizi Öğrenci sunumu ve sınıf tartışması: Porter Model ve Endüstri Analiz Metotları Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
6 Kurumsal çevre analizi Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
7 GZFT ve PESTLE analizleri Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
8 Vize sınavı
9 Bayram tatili
10 Uygulama Stratejileri / Strateji Türleri Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
11 Stratejilerin Uygulanması Yönetimsel Unsurlar Sunumlar sınıf içi tartışmalar
12 Organizasyonel Performansın Ölçülmesi Nitel ve Nicel Teknikler Gözden Geçirme, Değerlendirme ve Kontrol Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
13 Liderlik Stratejik Büyüme Planı Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
14 İş Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Sürdürülebilirlik Sunumlar ve sınıf içi tartışmalar
15 Proje döngüsü yönetimi (PCM) ve Mantıksal çerçeve (logframe) yaklaşımı ppt sunum Avrupa Komisyonunun PCM Rehberi
16 Risk yönetimi ppt sunum
17 Final sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 1
Ö1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115755&lang=tr&curProgID=5647