Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
2SOC102Introduction to Sociology3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sosyoloji disiplininin ne olduğunu, temel kavram, paradigmalar ve yöntemleri aktarmak, öğrencilerin toplumsal kurum ve olgulara sosyolojik perspektiften, eleştirel gözle bakmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere sosyolojik düşünce, teoriler ve sosyal kurumlar hakkında genel bir bakış sağlar.
Sosyolojinin tanımı, kökenleri, klasik sosyoloji teorileri, kültür, toplum ve sosyalleşme, sosyal sınıf ve sosyalleşme, yoksulluk, kentleşme, suç ve sapma, eğitim, ırk ve etnisite, cinsiyet, iş hayatı ve küreselleşme dersin içeriğini belirler.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi ECE ERBUĞ ece.erbug@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Giddens, A. (2017). Introduction to Sociology (7th ed). London: Routledge

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama 15 3 45
Ara Sınavlar 1 3 3
Uygulama 15 3 45
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 186

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Sosyoloji disiplinini, temel sosyolojik kuram ve kavramları tanır.
2 Sosyolojinin yöntemini öğrenir.
3 Toplumsal kurumları sosyolojik olarak ele alır.
4 Toplumsal kurum ve olgulara eleştirel yaklaşır.
5 Toplumsallaşmanın birey üzerindeki etkisini öğrenir.
6 Farklı kültür ve toplum türlerini tanır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Sosyoloji Nedir?
2 Sosyolojinin Kökeni
3 Klasik Sosyoloji Kuramları
4 Kültür ve Toplum
5 Toplumsal Sınıf ve Tabakalaşma
6 Endüstrileşme ve Kentleşme
7 Yoksulluk
9 Irk ve Etnisite
10 Eğitim
11 Çalışma ve İş Yaşamı
12 Sapkınlık ve Suç
13 Küreselleşme
14 Tekrar ve Değerlendirme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 5 5 5 5 5 5 5
Ö1 5 5 5 5 5 5 5
Ö2 5 5 5 5 5 5 5
Ö3 5 5 5 5 5 5 5
Ö4 5 5 5 5 5 5 5
Ö5 5 5 5 5 5 5 5
Ö6 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115802&lang=tr&curProgID=5647