Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3ITF213General Accounting3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı The aim of this course is to teach how to keep accounting recording systems in accordance with the uniform chart of accounts based on the basic principles of accounting and basic financial statement principles.
Dersin İçeriği Muhasebe kavramı ve kapsamı, muhasebenin temel ilkeleri, bilançonun temel ilkeleri, gelir tablosunun temel ilkeleri, tekdüzen hesap planı ve çift taraflı kayıt tutma yöntemi örnekleri.
Dersin Yöntem ve Teknikleri 1) Ders anlatımı
2) Sınıf içi uygulamalar
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç.Dr. Ahmet Hakan Özkan
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Genel Muhasebe, Prof.Dr. Süleyman YÜKÇÜ, Altın Nokta Yayınevi
Temel Muhasebe, Prof.Dr. Vasfi HAFTACI, Umuttepe Yayınları
Financial Accounting - Halim Sözbilir, Ph.D. - Veysel Kula - Ender Baykut - Halenur Yılmaz / Gazi Kitabevi
Presentation slides and reference books list are given.
Yarıyıl içi sınavı (%40) + Final sınavı (%60)

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %20
Sosyal Bilimler %10
Alan Bilgisi %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Uygulama 2 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50
Toplam :
4
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ara Sınavlar 1 16 16
Uygulama 2 14 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 152

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Make accounting records according to accounting principles.
2 Tek düzen hesap planını ve genel ilkelerini uygular.
3 Bilanço ve gelir tablosunu hazırlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Basic concepts in accounting
2 Concepts and principles of accounting
3 Documents used in accounting
4 Basic financial statements
5 Account concept and registration procedures
6 Current Asset accounts and operation
7 Current Asset accounts and operation
8 Non-current Assets
9 Non-current Assets and operation
10 Liabilies and shareholders' accounts and operation
11 Liabilies and shareholders' accounts and operation
12 Liabilies and shareholders' accounts and operation
13 Income statement accounts and operation
14 General Review and Practice


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 3 2 2 3 5 1 5
Ö1 3 1 2 2 5 1 5
Ö2 2 2 2 3 5 1 5
Ö3 3 3 2 3 5 1 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115815&lang=tr&curProgID=5647