Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4SRE202Social Responsibility and Ethics3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Eğitim alanların Kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi To inform students on social responsibility and ethic concepts, and try to build tanımlayabilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Sosyal sorumluluk kavramı, gelişimi, sosyal sorumluluk alanları, sosyal
sorumluluk ve etik kurallar, etik kavramı, işletmelerde etik değerler konuları üzerinde
durulacaktır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Ece Erbuğ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar AYDEDE, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007. C OSKUN, Gül, Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010. YURDAKUL, Nilay Başok, COŞKUN, Gül, Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. ÖZGÖREN, Ebru; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006. KOTLER, Philip; LEE, Nancy; Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev: Sibel Kaçamak, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2006. CILIZOĞLU, Gamze Yetkin, Sivil Toplum Örgütlerinin İletişim Süreci, Yayıncı Yayınları, Araştırma Dizisi:4, İzmit, 2005. ÖZÜPEK, M. Nejat; Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Tablet Kitapevi, Konya, 2005. ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut; Ahilik Teşkilatından Günümüz İşletmelerine İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 1998. BAYRAK, Sabahat; İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 2001.
.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 12 6 72
Ödevler 3 40 120
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 192

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını tanımlar ve etik ile ilişkilendirir.
2 Sosyal sorumluluk konusuna ilişkin ulusal ve uluslar arası kural ve bildirgeleri tanımlar.
3 Sosyal Sorumluluk alanlarını tanımlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
2 Etik Kavramı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi
3 Günümüzde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Yaşanan Gelişmeler
4 Örnek Olay
5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları ve Sosyal Sorumluluk Kampanyaları(Toplum)


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 5 5 5 5 5 5 5
Ö1 5 5 5 5 5 5 5
Ö2 5 5 5 5 5 5 5
Ö3 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115825&lang=tr&curProgID=5647