Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
6ITF308International Trade and Practices3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası ticaret teoriler, uluslararası ticaret işlemleri, ve Incoterms konularını anlatarak uluslararası ticarete dair teorik bir çerçeve oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Uluslararası ticaret kavramı, ticaretin tarihçesi, klasik ve yeni uluslararası ticaret teorileri, ihracat ve ithalat ticareti işlemleri, ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşlar, Incoterms, Tarifeler, Anti-damping İşlemleri, Kotalar, Gönüllü İhracat Kısıtlamaları ve Diğer Engeller.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve vaka çalışması
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Fatma Dural fatma.dural@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Reuvid, J. & Sherlock, J., (2008), The Handbook of International Trade: A Guide to the Principles and Practice of Export, 2nd edition, GMB Publishing.
Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Marc Melitz, International Trade: Theory and Policy
Weiss, K. D., (2007), Building an Import / Export Business, 4th Edition, Wiley.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %20
Sosyal Bilimler %30
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Kısa Sınav 2 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50
Toplam :
4
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ara Sınavlar 1 18 18
Uygulama 2 15 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 152

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Uluslararası Ticaretin özelliklerini açıklar.
2 Uluslararası Ticaret Teorilerini yorumlar.
3 HS Kodu veya INCOTERMS gibi uluslararası ticaret işlemlerinin temel kavramlarını açıklar.
4 Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemlerini açıklar
5 Düzenleyici kurum ve kuruluşları ve rollerini açıklar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Uluslararası Ticarete Giriş: Uluslararası Ticaretin Tanımı ve Özellikleri, Uluslararası Ticaretin Tarihçesi, Uluslararası Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları
2 Uluslararası Ticaret Teorileri
3 Uluslararası Ticarette Yeni Teoriler
4 İthalat Ticareti
5 İhracat Ticareti
6 Dış Ticarette Yazım Teknikleri
7 Dış Ticarette Yazım Teknikleri
8 Uluslararası ticarette GTİP Kodu Teslimat şekilleri (INCOTERMS)
9 Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri
10 Uluslararası ticarette teslimat yöntemleri
11 Dış Ticaret Kısıtlamaları Tarifeler, Anti-damping İşlemleri, Kotalar Gönüllü İhracat Kısıtlamaları ve Diğer Engeller
12 Düzenleyici Kurum ve Kuruluşlar Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) - Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası (EFTA (APEC) (NAFTA)
13 Uluslararası Ticarette Riskler Ticari Riskler, Ülke Riski ve Siyasi Riskle, Nakliye Riskleri,Kredi Riskleri,Döviz Riskleri ve Etik Riskler
14 Gelişmiş Ülkelerde Ticaret Politikası Tartışmaları: Stratejik Ticaret Politikası, Dış Kaynak Kullanımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Ö1 5 1 3 2 2
Ö2 5 2 2 2 2
Ö3 5 2 3 4 4 3 3
Ö4 5 1 3 4 2 3 3
Ö5 5 3 3 1 3 2

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115830&lang=tr&curProgID=5647