Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
8ITF402Graduation Project3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Mezuniyet Projesi'nin amacı, öğrencilerin üniversiteden ayrıldıklarında iyi bir performans sergilemeleri için gerekli olan beceri, bilgi ve kavramları edindiklerini sağlamak/tespit etmektir.
Dersin İçeriği
Ders, mezuniyetin öncesindeki 4. yılda bitirme projesi hazırlanmasına odaklıdır. Bitirme projesi öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki karşılıklı etkileşimle hazırlanacaktır. Lisans eğitimi sırasında edinilen bilgilere dayalı olarak bir bitirme projesini tasarlama, geliştirme ve sunma konularını kapsar.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Öğretim elemanı, dönem boyunca öğrencilerle bir araya gelerek Proje/Tezin ilerleme durumunu takip eder ve öğrencileri ilerlemelerine göre notlandırır. Bireysel ve grup temelli tartışmalar, karşılıklı konuşma ve rehberlik/mentorluk yapılacaktır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu Miraç DIRAOR AYDIN diraor@gmail.com
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: TEMELLERİ (Nicholas Walliman) https://www.lsms.ac/public/uploads/sqkcstdKySSt9RrFhypN8RPjLMuHkPgZwlylmIwgbwkdUiidx41575401371vQXcGCdkUWCXO267edUDMcGByBfk7e2uUSnkIlMiJxdoXE0LLn.pdf
Her öğrenci, kendi seçtiği belirli bir konu hakkında bilgisini genişletmek için eğitim araçlarını kullanacaktır. Öğrencilerden ayrıca sonuca dayalı değerlendirmeye yönelik olarak kendi bitirme projeleri ile ilgili hazırlıklarında belirli kısıtlar altında reel problemlerini çözmede ne kadar yetkin olduklarını göstermeleri beklenir ve teşvik edilir.

Rehber kitap:
RESEARCH METHODS: THE BASICS (Nicholas Walliman)

https://www.lsms.ac/public/uploads/sqkcstdKySSt9RrFhypN8RPjLMuHkPgZwlylmIwgbwkdUiidx41575401371vQXcGCdkUWCXO267edUDMcGByBfk7e2uUSnkIlMiJxdoXE0LLn.pdf
Bitirme Projesi Raporu, Sunum, Ara İlerleme Sunumları

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ödev 2 % 40
Toplam :
2
% 40

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama 2 15 30
Proje 1 30 30
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 186

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bitirme projesi/tezi için bir çalışma programı yapılandırabilmek
2 Bitirme Projesinin/tezinin açık amaç ve hedeflerini formüle etmek ve sunabilmek.
3 Seçilen konu ile ilgili literatür taramasını gerçekleştirmek ve sunabilmek.
4 Taslak içerik (outline) (veya seçilen herhangi bir konuyu) yapılandırabilmek.
5 Teknik bir rapor/tez yazabilmek.
6 Raporu/tezi bir sınıf/kurul önünde savunup sunabilmek ve sınıf/kurul üyeleri tarafından sorulan soruları yanıtlayabilmek.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Araştırma ve Yöntemleri Ders için rehber kitap belirleme ve öğrencilerin istifadesine sunma, araştırma ile ilgili temel kavramları açıklama RESEARCH METHODS THE BASICS Nicholas Walliman https://www.lsms.ac/public/uploads/sqkcstdKySSt9RrFhypN8RPjLMuHkPgZwlylmIwgbwkdUiidx41575401371vQXcGCdkUWCXO267edUDMcGByBfk7e2uUSnkIlMiJxdoXE0LLn.pdf
2 Araştırma önerisi hazırlama Araştırma önerisi hazırlama konusunda önemli hususların listelenmesi ve aktarımı
3 Kök Neden Analizi ve Araştırma İçin Doğru Problemi Bulma
4 "Konu Seçimi & Ön Fikir Sunumu" için 1. toplantılar Öğrencilerin ilgi alanları, kariyer hedefleri ve mezun olacakları bölümdeki bilgi ve deneyim altyapısı, yöntemsel yapılabilirlik ve bilimsel katkı dikkate alınarak mezuniyet projesi/tezi için konuların belirlenmesinde rehberlik
5 "Konu Seçimi & Ön Fikir Sunumu" için 1. toplantıların sonuçlandırılması Yapıcı geri bildirim vermenin önemini ele almak ve lisansüstü proje/çalışmaların başarılı bir şekilde hazırlanması ve geliştirilmesi için uygulanmasına atıfta bulunmak. "Konu Seçimi & Ön Fikir Sunumu" için 1. toplantıların her bir öğrenci ile karşılıklı ele alınması Önerilere dair sınıf katkılarının alınması (yapıcı geri bildirim için uygulama) Yapıcı geri bildirim verme konusunda teknik bilgiler verme (hazırlanan powepoint sunumu ile önemli hususların vurgulanması)
6 Bitirme projesi için "içerik (outline) geliştirme" aşamasına odaklanma Lisansüstü projelerin/çalışmaların başarılı bir şekilde hazırlanması ve geliştirilmesi için içerik geliştirmenin temel yönlerinin ele alınması. Öğrencilerin hazırlıklarına ilişkin aşağıdaki başlıklarda değerlendirme ve fikir alışverişi - Taslak tez/proje içeriği (outline) - Ülke seçimi için ön fikirler (nedenlerle/gerekçelerle birlikte) - Kaynaklar/referanslar hakkında ön araştırma Öğrencilerin paylaştıkları/seçtikleri konu/ilgi alanlarına uygun yöntemsel içerik geliştirme ve ülke önerileri üzerinde çalışıldı
7 Bitirme tezi/projesi kapsamında öğrencilerin aşağıdaki çalışmalarının değerlendirilmesi - Revize tez/bitirme projesi içeriği - Alt bölümlerin kurgulanması - En az 5 ana akademik kaynak tespiti ve değerlendirilmesi Öğrencilerin aktardıkları bilgi/talepler ve karşılaştıkları sorunlar ışığında tez/proje hazırlama altyapılarını kuvvetlendirici öneriler geliştirildi
8 Revize taslak, alt bölüm formülasyonları, vaka çalışmaları/ülke seçimleri ve akademik kaynaklarla ilgili sunumların değerlendirilmesi ve öğrencilerin konu/bölüm formülasyonları ve ülke seçimlerinde kaydettikleri ilerlemenin ele alınması.
9 Vize için geri bildirim oturumu (Her öğrenci için ayrı ayrı ve detaylı olarak)
10 Sunum yetkinlikleri (Planlama ve sunum bilgilerini derleme) Destek dökümanı paylaşımı
11 Sunum yetkinlikleri (Sunum gerçekleştirme, başarılı sunum yapma ipuçları) Destek dökümanı paylaşımı Başarılı Sunum Rehberi
12 Literatür taraması adımları Araştırma akışı stratejisi Nitel araştırma yazımı ppt sunum
13 Araştırma yazımı izleme oturumu Nitel veri toplama yöntemleri Daha fazla değil, daha akıllıca çalışma yöntemleri için ipuçları ppt sunum
14 Araştırma yazımı izleme oturumu Kaliteli bir araştırma politika dokümanı nasıl yazılır ppt sunum
15 Son Araştırma İzleme Oturumu Draft report shared by the students
16 Sunum ve Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 5 4 4 3 5 5 4
Ö1 5 4 4 3 5 5 4
Ö2 4 4 4 3 4 5 4
Ö3 5 4 4 3 5 4 4
Ö4 4 4 4 3 4 5 4
Ö5 5 4 4 3 5 4 4
Ö6 5 4 4 3 5 5 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=115935&lang=tr&curProgID=5647