Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
6HEM302Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği4+8+0810

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Hemşirelik
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye; eğitimi süresince aldığı temel bilgi, beceri ve ilkeleri, çocuk sağlığına ilişkin rol ve işlevleri ile birleştirerek tüm yaşam alanlarında çocuk ve ailenin sağlığını geliştirme, iyilik halini sürdürme, sağlıkta değişim durumlarında, bütüncül bakım yönetimi anlayışına ilişkin bilgi ve tutum kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme özellikleri, çocuklarda sık görülen hastalıklar ve yönetimi konusunda gerekli teorik bilgi ve uygulamaları içermektedir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe TAK MERİÇ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Var

Ders Kaynakları
Kaynaklar 2. Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Ankara; 2017
3. Savaşer S, Yıldız S. Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul; 2009
4. Görak G, Çınar N. Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara; 2017
6. Erdemir F, Kav S, Yılmaz A. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara; 2017
1. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B., ed. Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitapevi; Ankara; 2013
5. Bindler, Ball, London, Davidson. Clinical Skills Manual For Maternaal & Child Nursing Care (Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı). Nobel Tıp Kitabevi, Ankara; 2014
Ders notları haftalık olarak verilecektir.

Ders Yapısı
Sağlık Bilimleri %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 10 10
Uygulama 14 8 112
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 10 249

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Temel tıp bilimlerinden aldığı derslere ilişkin bilgilerini çocuk hemşireliğine entegre ederek kullanabilir.
2 Yaş dönemlerine göre çocuğun büyüme ve gelişme özelliklerini açıklayabilir.
3 Çocuk hemşireliğinin standartlarını, rollerini, etik ve yasal sorumluluklarını kavrayabilir.
4 Sağlıktan sapma durumlarında çocuk ve ailenin sorunlarına yönelik bilimsel problem çözme sürecinde aile merkezli bakımı, bütüncül yaklaşımı ve kanıta dayalı bilgileri kullanabilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Çocuğun Tarihsel Gelişimi Çocuk Hemşiresinin Özellikleri Çocuk Hakları
2 Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi * Çocuk Hemşireliğinde Uygulamalar (Çocuklarda İlaç Uygulamaları, Yaşam Bulgularının Ölçümü, Materyal Toplama, Oksijen Uygulaması ve Bebeğin Hijyenik Bakımı)
3 Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu * Çocuk İstismarı ve İhmali
4 Hastalık/Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerine Etkileri
5 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme - Gelişme ve Sağlam Çocuk İzlemi
6 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme - Gelişme ve Sağlam Çocuk İzlemi * Ergenlik Dönemi
7 * Çocukluk Yaşlarında Beslenme ve Beslenme Bozuklukları * İlk 6 Ayda Beslenme (Doğal, Karışık, Yapay) * Emzirme Tekniği * 6 ay - 1 Yaş Arası Beslenme
8 Ara Sınav
9 Oyun Çocukluğu, Okul Öncesi ve Okul Çocukluğu, Ergenlikte Beslenme * Çocukluk Yaşlarında Beslenme Bozuklukları (PEM, Raşitizm, Anemi)
10 Sağlıklı Yenidoğan (Değerlendirilme, Bakım, İzlemi) * Riskli Yenidoğan
11 Sağlıklı Yenidoğan (Değerlendirilme, Bakım, İzlemi) * Riskli Yenidoğan
12 * Çocuk Sağlığına İlişkin Sık Görülen Akut Hastalıklar ve Yönetimi * Ateşli Çocuğa Yaklaşım * Konvüzyon (Havale) Geçiren Çocuğa Yaklaşım * Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları (ASTE) * İshal * Üriner Sistem Enfeksiyonları
13 * Çocuk Sağlığına İlişkin Sık Görülen Kronik Hastalıklar ve Yönetimi * Astım * Diyabet
14 * Çocuk Sağlığına İlişkin Sık Görülen Ölümcül Hastalıklar ve Yönetimi * Çocuk/Ailede Kayıp ve Yas Süreci * Çocukta Ölüm Kavramının Gelişimi * Lösemiler
15 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
Ö2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
Ö3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4
Ö4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=119263&lang=tr&curProgID=5634