Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3AIT201Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Aşçılık
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste ana hatları ile Osmanlı Devletinin nitelikleri, çöküşünü hazırlayan iç ve dış nedenler, Batılı sanayileşmiş devletlerin 19 yüzyılda Osmanlı Devletine karşı olan politikaları, Osmanlı devletindeki modernleşme hareketleri ve Türk İstiklal Savaşının gelişimi anlatılmaktadır
Dersin İçeriği Derse ilişkin kavram ve tanımların açıklanması, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması ana başlıkları altında dönem incelenir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, soru-cevap, münazara
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özgür Billur
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Tanör, Bülent. Kurtuluş-Kuruluş. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2019
Ahmad, Feroz. Modern Türkiye'nin Oluşumu: İstanbul, 1994.
Akşin, Sina. Kısa Türkiye Tarihi. İstanbul: İş Bankası Yay., 2020.
Tunaya, Tarık Zafer Tunaya. Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük: İstanbul 1994.
Atatürk, Mustafa Kemal. Nutuk: İstanbul, İBB Yay., 2020.
Online ders paketleri, konulara ilişkin hocanın notları
Anlatım, soru cevap, tartışma, ödev, sınav.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 58

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Osmanlı İmparatorluğu'ndan milli devlete geçiş sürecinin sebeplerini anlamak
2 1. Dünya Savaşı'nın gelişimini ve sonuçlarını-özellikle Osmanlı devleti açısından- bilmek
3 Türk Bağımsızlık Savaşı'nın gelişimini bilmek ve Mustafa Kemal'in öncülüğü kavramak
4 Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin kuruluş sürecini, niteliğini ve Cumhuriyet'in ilanına kadar aldığı önemli kararları bilmek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ders ile ilgili temel kavramlar, tanımlar ,ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı yapılarak 19. yüzyıl Dünyasına genel bir bakış yapılır Ders notları
2 Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları Ders notları
3 Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri Ders notları
4 Şark Meselesi ve Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar ( 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları) Ders notları
5 I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Dveleti, I. Dünya Savaşı'nın çıkışı, Osmanlı Devletinin svaşa girmesi ve savaştığı cepheler Ders notları
6 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerinde etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi Ders notları
7 İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri. Ders notları
8 Ara Sınavın değerlendirilmesi ve genel tekrar
9 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler Ders notları
10 Temsil heyeti ve İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler, Meclis-i Mebusan'ın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul'un işgali, TBMM'nin açılması Ders notları
11 Doğu ve Güney cephesinde milli mücadele Ders notları
12 Batı cephesi savaşları ve Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın kaldırılması Ders notları
13 Milli mücadele döneminde siyasi faaliyetler Ders notları
14 1923 Lozan Barış Antlaşmasının tahlili Ders notları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156004&lang=tr&curProgID=5609