Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3ENG201İngilizce - I2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı öğrencilere günlük iletişimde ingilizce’yi doğru ve akıcı bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak düzeyde kelime, dilbilgisi ve iletişim stratejileri kazandırmayı hedefler ve öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği ‘Be’ fiilinin öğrenilmesi/ Kişizamirleri: I/you/he/she/it, Sayılar 0-9, selamlamalar, harfler ve ülkeler, ‘Be’ fiilinin kısaltılması, ‘Where’ ile yapılan soru kalıbı, yaygın ibareler, oda numası ve isim söyleme, ‘who’ ve ‘what’ ile yapılan sorukalıpları, iyelik sıfatları : my, your, his, her, sayılar 10-99, meslekler, articles : ‘a/an/the’ öğrenimi.Articles : ‘a/an/the’ öğrenimi, yaşlar, e- posta adresi söyleme, be fiili we/they; kısaltmalar, be fiili olumsuz ve soru kalıpları, haftanın günleri, tanımlayıcı sıfatlar; yerler, iyelik sıfatları, our/their, çoğul isimler, ‘Can’ ile rica kalıpları, işaret sıfatları: this/that/these/those, kamu alanları, yiyecek ve içecek, ‘ (apostrophe ‘s) ile iyelik sıfatı yapma, giysiler ve renkler , düzensiz çoğul isimler, bilet alma, var/yok, kalıbını öğrenme, miktar belirleyiciler : biraz, birkaç, çok, hiç, yer edatları, uluslar, yetenek bildiren yardımcı kipi : Can/Can’t , saat söyleme, kendi fikrini belirtme ve arkadaş selamlama gibi günlük dilde kullanılan yapıları içerir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feyza Akgün
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ders notları
Maria V. Saumell ve Sarah L. Birchley(2012) English in Common 1, Pearson Education

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 1 30

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 1 Dil Bilgisi yapılarını tanır ve analiz edebilir 2 Dil bilgisi yapılarını okuduğu metinlerde anlamlandırabilir 3 Okuduğu metindeki kelimeleri kullanıldıkları bağlamda anlamlandırabilir 4 Çeşitli konularda temel seviyede paragraf yazabilir 5 Çeşitli diyaloglarda kendini temel seviyede ifade edebilir 6 Dinlediği metnin ana hatlarını anlayabilir ve not edebilir 7 Günlük dili öğrendiği kalıplar içerisinde kullanabilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 1 Geniş Zaman 2 İyelik Zamiri 3 Sıklık Zamiri 4 would like kalıbı ile tercih ve teklif cümleleri 5 can ile olasılık cümleleri 6 geçmiş zaman 7 Geçmiş zamanlar 8 can could ile izin cümleleri 9 Ara sınav 10 gelecek zaman 11 Can could ile istek cümleleri 12 Geçmiş zamanda kullanılan zaman belirteçleri 13 Final proje sunumu 14 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 1 1 1 1 1 1
Ö1 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156057&lang=tr&curProgID=44