Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4AIT202Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması , Cumhuriyet?in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk?ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir.
Dersin İçeriği Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk?ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk?ün dünya barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye?nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof. Adnan ŞİŞMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. ÖZGÜR BİLLUR
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, YÖK Yayınları, Ankara, 1990.
Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
Anlatım, sunum, soru cevap.
Anlatım, soru cevap, tartışma, ödev, sınav.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 68

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleriyle birlikte anlamak ve değerlendirmek
2 Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması" sözünü anlamak.
3 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak
4 Sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak
5 Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Lozan Müzarekeleri'nin ve Lozan Antlaşması'nın tahilili ve Sevr Antlaşması ile kıyaslanarak değerlendirilmesi Ders notları
2 Cumhuriyett kavramı, Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Ankara'nın başkent olması Ders notları
3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk'e suikast girişimi Ders notları
4 Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı kanunu Ders Notları
5 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı Ders notları
6 Ekonomik alanda yapılan inkılaplar, Hukuk alanında yapılan inkılaplar Ders notları
7 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, Sadabat Paktı Ders notları
8 Ara sınav
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın ana vatana katılması, Türkiye'nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri Ders notları
10 Atatürk'ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi Ders notları
11 Cumhuriyetin temel ilkeleri Ders notları
12 Atatürk'ün ölümü ve İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmler Ders notları
13 II. Dünya Savaşı ve Türkiye Ders notları
14 Atatürk'ten sonra Türkiye'nin iç politikası (1938-1960) Ders notları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 4
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156061&lang=tr&curProgID=44