Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1BYM236ALGORİTMA GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilgisayar Programlama kurallarını öğretmek, program algoritması oluşturma tekniklerini açıklamak, problemlerle kaşılaşıldığında çözüm yollarının nasıl olabileceğini belirginleştirmek.
Dersin İçeriği Programlamaya giriş, operatörler, şartlı ifadeler,Komut kod desenleri, iteratif programlar, Fonksiyonlarla analiz ve çıkartma, tekrarlamaya giriş, Kayan noktalı sayılar, Ardışık mükemmelleştirme, kök bulma, Listelere giriş, Bisection yöntemi, Newton Raphson yöntemi, Listeler ve Değişkenlik, Sözlükler ve Sözde kodlar, Karmaşık Sayılar, Logaritmik ve Kuadratik Denklemler, C dilinin yapısı ve özellikleri. C dilinde tanımlı değişkenler, operatörler, işlem öncelikleri. Temel giriş/çıkış fonksiyonları. Şart ifadeleri (if, if-else, switch).Şart ifadeleri ve örnek programlar. Döngüler (for, while, do-while) break, continue, goto deyimleri. Diziler. Matris işlemleri. Karakter dizileri. C dilinde tanımlı kütüphane fonksiyonları. Fonksiyonlar ve alt programlar. Pointerlar. Eğri uydurma, doğrusal regrasyon.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Penbe KURT
Dersi Verenler Öğr.Gör. REYHAN ŞAHİNBAŞ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri Vatansever, Seçkin Yayınları, 2011
Ders Notları

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %20
Mühendislik Bilimleri %20
Fen Bilimleri %20
Alan Bilgisi %40

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 10 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
11
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 3 45
Ödevler 4 10 40
Sunum/Seminer Hazırlama 2 20 40
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 173

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Programlama ile ilgili temel kavramları açıklar. Problem çözümü için algoritma ve akış şeması oluşturur.
2 Programlama dilleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Uygun programlama dillerini kullanarak kısa programlar yazabilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Programlamaya giriş
2 Algoritma temelleri
3 Algoritma tasarımında koşullu ifadeler ve döngüler
4 Akış şeması temel nesneleri
5 Akış şeması tasarımında koşullu ifadeler ve döngüler
6 Sayı sistemleri ve dönüşümleri
7 Temel mantıksal ifadeler için kapılar
8 Ara sınav
9 Derleyiciler ve arayüzler
10 Değişkenler
11 kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
12 diziler
13 uygun programlama dillerini kullanarak kısa programlar yazma
14 uygun programlama dillerini kullanarak kısa programlar yazma


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 3 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1
Ö1 3 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1
Ö2 3 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1
Ö3 3 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156112&lang=tr&curProgID=78