Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1BYM250İLERİ ELEKTRONİK3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Resistor, coil, capacitor and semiconductor circuit elements. Using Avometer and Oscilloscope. Basic principles of electronic circuits, Fundamentals and applications of analog electronic circuits, Analysis and working principles of electronic circuits, Diode circuits, transistor amplifier circuits and applications. Fundamentals of digital electronic circuits, Number Systems, Logical Gate Circuits, Boolean Mathematics, Karnough Map, Code Distributors (Demultiplexer), Adders-Subtractors, Subtractors-Comparators, Multivibrators, Flip Flops, Circuit Design with Flip Flops, Asynchronous Counters, Synchronous Counters, Recorders , Analog to Digital Converters, Digital to Analog Converters and related applications.
Dersin İçeriği Direnç, bobin, kondansatör ve yarı iletken devre elemanları. Avometre ve Osiloskop kullanımı. Elektronik devrelerin temel ilkeleri, Analog elektronik devrelerin temelleri ve uygulamaları, Elektronik devrelerin analizi ve çalışma prensipleri, Diyot devreleri, transistör yükselteç devreleri ve uygulamaları. Sayısal elektronik devrelerin temelleri, Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, kod dağıtıcılar (Demultiplexer), Toplayıcılar- Çıkarıcılar, Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar, Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı, Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler, Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler ve bu konulara ilişkin uygulamalar.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mücahit EGE
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Demirel, Hüseyin, Elektronik 1 (Birsen Yayınevi)
Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Nobel Akademik Yayıncılık)
Demirel, Hüseyin, Elektronik 1 (Birsen Yayınevi)
Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Nobel Akademik Yayıncılık)
Ders Notları
Yok
Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavıı

Ders Yapısı
Mühendislik Bilimleri %100
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 25
Uygulama 12 % 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
14
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 3 45
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 120

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Analog ve sayısal elektronik devre elemanlarını ve yapılarını öğrenmek
2 Elektronik devrelerin analizini ve tasarımı yapabilmek
3 Elektronik ölçü aletlerini kullanabilmek
4 Lehim yaparak temel elektronik devreleri yapabilmek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Elektrik akımının oluşumu ve yarıiletkenler Demirel H., Elektronik 1 (Kitap) Demirel H., Elektronik 1 (Kitap)
2 Direnç, bobin, kondansatör ve yarı iletken devre elemanları. Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
3 Ohm ve Kirchhoff kanunu Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
4 Diyotlar Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
5 Doğrultma devreleri Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
6 Kenetleyici ve Kırpıcı devreleri Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
7 Transistörler Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
8 Lehim yapma uygulamaları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları Demirel H., Elektronik 1 (Kitap), ders notları
9 Sayı Sistemleri Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap) Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap)
10 Lojik kapılar Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları
11 Boolean matematiği Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları
12 Karnough haritası Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları
13 Flip Flop devreleri Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları
14 Sayıcılar ve dönüştürücüler Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları Yazgan, M. Kaya, Sayısal Elektronik (Kitap), ders notları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 5 5 4 3 3 2 2 2 3 1 1
Ö1 5 5 4 3 3 2 2 2 3 1 1
Ö2 5 5 4 3 3 2 2 2 5 1 1
Ö3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 1 1
Ö4 5 5 4 3 3 2 2 2 3 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156118&lang=tr&curProgID=78