Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1MAT200TEMEL MATEMATİK3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, sistematik ve analitik düşünebilmeleri için temel matematik tekniklerini öğrencilere kazandırmaktır. Aynı zamanda Matematik Biliminin diğer Bilimler ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlar.
Dersin İçeriği Temel kavramlar, Sayı basamakları, Bölme bölünebilme, Asal sayılar, Ebob-Ekok, Faktöriyel, Rasyonel sayılar, Çarpanlara ayırma, Denklemler, Basit eşitsizlikler, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Oran ve Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem, Modüler aritmetik, Fonksiyon, Sayısal mantık, Açılar-Üçgenler, Çokgenler-Dörtgenler, Çember-Daire, Katı cisimler
Dersin Yöntem ve Teknikleri Sınıf ortamında işlenen ders, çalışma soruları, sınavlar, ödevler
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Gizem Kahrıman
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar DGS Konu özetli soru bankası- Delta Kültür Yayınevi
.
DGS Delta Kültür Yayınevi

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %0
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 128

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri kullanarak analiz yapabilmek, çıkarımlarda bulunabilmek
2 Matematiksel Modelleme yapabilmek
3 Analitik düşünebilmek
4 Temel matematik alanında gerekli altyapının oluşması


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel Kavramlar
2 Sayı Basamakları
3 Bölme Bölünebilme
4 Asal Sayılar- Ebob-Ekok
5 Faktöriyel
6 Rasyonel Sayılar
7 Çarpanlara Ayırma
8 Denklemler-Basit Eşitsizlikler
9 Denklemler-Basit Eşitsizlikler
10 Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar
11 Oran-Orantı
12 Problemler
13 Kümeler, İşlem, Modüler Aritmetik, Fonksiyonlar
14 Sayısal Mantık, Açılar-Üçgenler, Çokgenler, Çember Daire, Katı Cisimler


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 4 5 5 4 5 1 5 2 2 5 3
Ö1 5 5 5 3 5 1 5 1 1 5 3
Ö2 2 4 5 5 3 1 5 1 1 5 3
Ö3 5 4 5 5 4 2 5 3 2 5 3
Ö4 5 5 3 2 3 1 2 1 1 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156121&lang=tr&curProgID=78