Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1MAT202LİNEER CEBİR3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1.Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek.
2.Matris ve determinant kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3.Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Matrisler ve Denklem Sistemleri, Lineer Denklem Sistemleri, Satır Basamak Form, Matris Cebri, Elemanter Matrisler, Determinantlar, Bir Matrisin Determinantı, Determinantın Özellikleri, Cramer Kuralı, Vektör Uzayları, Vektör Uzayının Tanımı, Altuzaylar, Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut, Bazların Değişimi, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı. Lineer Dönüşümler, Lineer
Dönüşümün Matris Temsili, Ortogonallik, Skaler Çarpım, Ortogonal Altuzaylar, İçÇarpım Uzayları, Ortonormal Kümeler, Gram-Schmidt Yöntemi, Özdeğerler veÖzvektörler, Köşegenleştirme.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Vassilya UZUN
Dersi Verenler Yok
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Steven J. Leon, 2002, Linear Algebra with Applications, Pearson Education International, ISBN:0-13-035568.
Ders, yalnızca konu anlatımı şeklinde yapılacaktır.
1 adet ödev, 1 adet yıliçi sınavı, 1 adet final

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 3 45
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 115

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Öğrenciler, Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulabilir. Matrislerle aritmatik işlemler yapabilir. Matrisin tersini bulabilir.
2 Öğrenciler, Determinantı hesaplayabilir. Cramer kuralını kullanarak lineer sistemleri çözebilir.
3 Öğrenciler, Vektör uzayları , baz ve boyut kavramlarını öğrenir.
4 Öğrenciler, Lineer dönüşümün matris ile temsil edilebileceğini görür.
5 Öğrenciler, Gram-Schmidt yöntemi ile bir bazı ortonormal baza çevirebilir.
6 Öğrenciler, Matrislerin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Matris ve temel kavramlar
2 Determinant ve özellikleri
3 Minör ve tümleyici minör
4 Matrisin tersi
5 Ardışık yok etme sistemi
6 Kramer yöntemi ile çözüm
7 Gauss - Jordan eliminasyon
8 Ara sınav
9 Lineer uzay
10 Vektör sistemlerinin rankı
11 Matrisin elemanter dönüşümü
12 Lineer denklem sistemi
13 Homojen lineer denklem sistemi
14 Final sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156123&lang=tr&curProgID=78