Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3ENG201İNGİLİZCE-I2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı öğrencilere günlük iletişimde ingilizce’yi doğru ve akıcı bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak düzeyde kelime, dilbilgisi ve iletişim stratejileri kazandırmayı hedefler ve öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği ‘Be’ fiilinin öğrenilmesi/ Kişizamirleri: I/you/he/she/it, Sayılar 0-9, selamlamalar, harfler ve ülkeler, ‘Be’ fiilinin kısaltılması, ‘Where’ ile yapılan soru kalıbı, yaygın ibareler, oda numarası ve isim söyleme, ‘who’ ve ‘what’ ile yapılan sorukalıpları, iyelik sıfatları : my, your, his, her, sayılar 10-99, meslekler, articles : ‘a/an/the’ öğrenimi.Articles : ‘a/an/the’ öğrenimi, yaşlar, e- posta adresi söyleme, be fiili we/they; kısaltmalar, be fiili olumsuz ve soru kalıpları, haftanın günleri, tanımlayıcı sıfatlar; yerler, iyelik sıfatları, our/their, çoğul isimler, ‘Can’ ile rica kalıpları, işaret sıfatları: this/that/these/those, kamu alanları, yiyecek ve içecek, ‘ (apostrophe ‘s) ile iyelik sıfatı yapma, giysiler ve renkler , düzensiz çoğul isimler, bilet alma, var/yok, kalıbını öğrenme, miktar belirleyiciler : biraz, birkaç, çok, hiç, yer edatları, uluslar, yetenek bildiren yardımcı kipi : Can/Can’t , saat söyleme, kendi fikrini belirtme ve arkadaş selamlama gibi günlük dilde kullanılan yapıları içerir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Çevrimiçi uzaktan eğitim ( A1 seviyesi) Ders, anlatım, sunum, tartışma, soru-cevap, ve görsel materyaller ile birlikte sunulur.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feyza Akgün
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Çalışma kağıtları
British Council konu anlatımı ve aktiviteleri
Eğitim videoları
Youtube videoları
Ders notları
Maria V. Saumell ve Sarah L. Birchley(2012) English in Common 1, Pearson Education

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 1 14
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 57

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İsimlerin çoğul ve tekil halini tanıyıp kullanabilir. İşaret sıfatlarını (bu, şu) kullanabilir.
2 Ülkeleri ve Milliyetleri tanıyabilme ve Olmak fiili (am/is/are) ile kullanabilme, Kişisel bilgi verebilme Günler ve saatler hakkında konuşabilme
3 Geniş zamanda cümleler kurabilme, fikirleri bağlaçlar ile bağlayabilme, yiyecek içecek siparişi verebilme.
4 Aile üyeleri kelimelerini tanıyabilme ve kullanabilme, sahiplik belirten have got / has got yapısını kullanabilme.
5 Artikelleri (a/an/the), nesne zamirlerini, Mobilya/evin bölümlerini tanıyabilme ve kullanabilme, var / yok yapısını kullanabilme, Yol sorabilme/yol tarifi verebilme
6 Şimdiki zaman yapısını tanıyabilme ve kullanabilme.
7 Yer edatını, zaman edatını, yılın aylarını, tarih ve mevsimleri tanıyabilme ve kullanabilme.
8 Geçmiş zaman cümlelerini tanıyıp geçmiş zaman ile cümle kurabilme.
9 Seyahat ve sağlık ile ilgili kelimeleri tanıyabilme ve kullanabilme.
10 Planlanmış gelecek zaman ifadelerini tanıyabilme ve kullanabilme.
11 Sayılabilen ve Sayılamayan İsimleri biraz/hiç ile kullanabilme ve Kaç tane/Ne kadar ile soru sorabilme
12 Can/can't yapısı ile yetenek hakkında cümle kurabilme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 What do you do? Plurals This- That
2 Countries& Nationalities To be(am/is/are) Giving personal information Talking about days and times
3 Simple Present Tense
4 Connecting ideas: and, but, because Ordering food and drink
5 Family Members Have got/Has got Some/any
6 Object pronouns a/an/the
7 There is/there are Asking the way/giving directions Furniture/parts of a house
8 Konu tekrarı
9 Preposition of place Present Continuous Tense
10 Months of the year, dates and seasons Can can’t
11 Prepositions of time Simple Past Tense
12 Past simple: to be Vocabulary: Travel
13 Be going to Everyday Expressions: At the Chemist’s
14 Countable and Uncountable Nouns Some/any How much/How many


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Tüm 1 1 1 1 1 1 1
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156127&lang=tr&curProgID=78