Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4AIT202ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması , Cumhuriyet'in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve Atatürk'ün ilkelerini öğrenciye kavratmaktır.
Dersin İçeriği Siyaset, eğitim, kültür ve ekonomideki büyük dönüşüm; Türk Devrimi'nin stratejisi; Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olaylar, Atatürk'ün dünya barışı için çabaları ve Atatürk ilkeleri.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, münazara ve soru cevap
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özgür Billur
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Atatürk, Mustafa Kemal. Nutuk. İstanbul: İBB Yay., 2020.
Ahmad, Feroz. Modern Türkiye'nin Doğuşu. İstanbul: Sarmal Yay. 1996
Tanör, Bülent. Kurtuluş-Kuruluş. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2019
Tunaya, Tarık Zafer, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük. İstanbul: Arba Yay., 1994
Akşin, Sina. Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: İş Bankası Yay., 2020.
Online ders paketleri ve hocanın ders notları
Tanör, Bülent. Kurtuluş-Kuruluş. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2019 Tunaya, Tarık Zafer, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük. İstanbul: Arba Yay., 1994 Akşin, Sina. Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: İş Bankası Yay., 2020. Atatürk, Mustafa Kemal. Nutuk. İstanbul: İBB Yay., 2020. Ahmad, Feroz. Modern Türkiye'nin Doğuşu. İstanbul: Sarmal Yay. 1996
Anlatım, soru cevap, tartışma, ödev, sınav.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 58

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İmparatorluktan Cumhuriyet'e geçiş sürecini gerekçeleriyle birlikte anlamak ve değerlendirmek
2 Cumhuriyetin ilanından sonra hukuk, eğitim, kültür ve ekonomi alanında gerçekleştirilen devrimleri kavramak
3 Atatürk döneminde diğer devletlerle ilişkileri ve Atatürkçü dış politika ilkelerini kavramak
4 Atatürk ilkelerini öğrenmek ve onun dünya görüşünü kavramak


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Lozan Müzarekeleri'nin ve Lozan Antlaşması'nın tahilili ve Sevr Antlaşması ile kıyaslanarak değerlendirilmesi Ders notları
2 Cumhuriyett kavramı, Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Ankara'nın başkent olması Ders notları
3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk'e suikast girişimi Ders notları
4 Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı kanunu Ders Notları
5 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı Ders notları
6 Ekonomik alanda yapılan inkılaplar, Hukuk alanında yapılan inkılaplar Ders notları
7 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, Sadabat Paktı Ders notları
8 Ara sınavı değerlendirilmesi de genel tekrar
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın ana vatana katılması, Türkiye'nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri Ders notları
10 Atatürk'ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi Ders notları
11 Cumhuriyetin temel ilkeleri-6 İlke Ders notları
12 Atatürk'ün ölümü ve İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmler Ders notları
13 II. Dünya Savaşı ve Türkiye Ders notları
14 Atatürk'ten sonra Türkiye'nin iç politikası (1938-1960) Ders notları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156130&lang=tr&curProgID=78