Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1İMÇ376Strüktür Bilgisi3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Mevcut yapılara ilişkin onarım, yenileme, dönüştürme, ekleme vb. önermelerde bulunabilmek için gerekli temel kavramların ve farklı strüktürel sistemlerin tanıtılması; bu sistemlerin ardındaki mantığın aktarılması; iç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencilerinin proje okuma becerilerinin ve yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Strüktür temel kavramları, prensipleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar açıklanacaktır. Mimari strüktürler
sınıflandırılarak tanıtılacak; örnekler üzerinden strüktür çözümleri incelenecektir. Ahşap ve çelik birleşim
elemanları açıklanacak; yığma, betonarme ve çelik yapıların tasarım ve uygulama ilkeleri hakkında öğrencilere
bilgi aktarılacaktır. Döşemeler, kabuklar, jeodezik kubbeler, membranlar ve şişirme sistemler gibi
üç boyutlu çatı örtüleri açıklanacaktır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Begüm Erçevik Sönmez
Dersi Verenler Yok
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1. Static and Strength of Materials for Architecture and Construction, Barry Onouye, K.Kane, Pearson, Prentice Hall. 2. Simplified Engineering for Architects and Builders, H .Parker, J.Ambrose,Wiley Inter Science. 3. Structural Systems in Architecture, Hadrovic, BookSurge Publishing, 2009. 4. Gökçe, G., 1977. “Başlangıcından Günümüze Mimaride Strüktür”, YAPI 23. 5. Gökçe, G., 1979.“Geleneksel Mimaride Strüktür”, YAPI 33.
1. Yapı Teknolojisi, Durmuş Ali Açıkel, Nobel.
2. Strüktür Sistemleri, Heino Engel, Tasarım Yayın Grubu, Eylül 2013.
3. Construction for Interior Designers, Roland Ascroft, Pearson Longman
ara sınav, final

Ders Yapısı
Mühendislik Bilimleri %10
Mühendislik Tasarımı %10
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 5 70
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 115

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Temel strüktürleri, bu sistemlerin işlevlerini ve malzemelerini bilir.
2 Yapının strüktürel sistemini analiz eder
3 Yapı mevcut strüktürel sisteminde yapabileceği değişikliklerin sınırlarını belirler
4 Farklı mekan geometrileri için doğru strüktürel öneriler yapar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin tanıtılması Strüktür tanımı, Temel strüktürel kavramların irdelenmesi, Yapıda yükler: noktasal yükler, düzgün dağılımlı yükler. Deprem ve yapıya etkileri.
2 Strüktürel sistemlerin tanımlanması. Oyma, çatma, yığma, kolon-lentolu sistemler. Basit taşıyıcı elemanların analizi.
3 Ahşap strüktürler: Ağır ahşap karkas, hafif ahşap karkas. Ahşap çatı elemanları. Ahşap yapı elemanları birleşimleri: Çiviler, vidalar, kamalar ve cıvatalar yapıştırıcılar. Ahşap strüktürlü binaların incelenmesi.
4 Yığma yapılar: Tuğla duvarlar, taş ve beton duvarlar. Yığma yapı temelleri. Lentolar ve hatıllar Yığma yapı örneklerinin incelenmesi
5 Yığma yapılar: Yığma yapılarda bölme duvarları. Güçlendirilmiş yığma yapı duvarları, bölgesel yıkımlar ve tamir işlemleri. Yığma yapı örneklerinin incelenmesi
6 Beton strüktürler: Kirişler ve çerçeveler. Kolonlar taşıyıcı perde duvarlar, döşemeler, temeller ve temel pabuçları. Beton strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi.
7 Beton strüktürler: Yerinde dökme ve prefabrik beton strüktürler. Beton strüktürlü yapıların incelenmesi
8 ARA SINAV
9 Çelik ve hafif çelik strüktürler: Çelik yapılarda kiriş ve kolon tasarımları. Yapı çelikleri, Çeliğin mekanik özellikleri
10 Çelik ve hafif çelik strüktürler: Çelik yapıların birleşimleri. Perçin, cıvata ve kaynak yöntemleri. Kaynak yapma yöntemleri. Çelik yapılarda yangına karşı koruma yöntemleri
11 Uzay Kafes Strüktürler: Çubuk sistemler ve hesaplama yöntemleri. Kafes yapıların ekonomik bakımdan irdelenmesi. Uzay kafes sistemlerin örneklerle incelenmesi
12 Asma-Germe Strüktürler: Birleşimi, fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Gergi strüktürlü binaların incelenmesi.
13 Yüzeysel Sistemler: Perde, pano, katlanmış plak, eğrilikli yüzeyler, kabuk.
14 Yüksek yapıların incelenmesi.


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 4 4 4 5
Ö1 3 3 4 5
Ö2 3 4 3 5
Ö3 4 3 4 5
Ö4 4 4 4 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156285&lang=tr&curProgID=5718