Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1İMÇ101Temel Tasarım I2+2+037

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel tasar ilkeleri ve biçim yoluyla "tasarım" kavramını algılamalarını, yeni biçim ve form üretmelerini ve yaratıcı düşünmelerini sağlamak; mekan ve biçimlerle ilişki kurma yönünde zihinsel becerilerini geliştirmek yeni ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme konularında alt yapı oluşturarak tasarımlarını 2. ve 3. boyutta sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında biçimsel organizasyon, biçimlerin dönüşümü, form üretme, mekan tanımlama, atmosfer oluşturma, iç-dış ilişkisi, mekansal ve biçimsel algılama konuları aktarılacaktır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Handan ÖZSIRKINTI KASAP
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Emel BAŞARIK AYTEKİN
Dr. Öğretim Üyesi Handan ÖZSIRKINTI KASAP
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Anday TÜRKMEN
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (1) Francis D.K. Ching. Architecture: Form, Shape and Order. New York: Van Nostrand Reinhold, 1996.
(2) Bryan Lawson. Design in Mind. Butterworth-Heinemann Ltd., 1994.
(3) Wucius Wong. Principles of Three Dimensional Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1981.
(4) Scott R.G. Design Fundamentals. McGraw Hill, 1959.
(5) Smithies, K.W. Principles of Design in Architecture and You. New York: Van Nostrand Reinhold, 1981.
(6) Coundil. William Wayne. Architecture and You. New York: Whitney Library of Design, 1978.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 20
Ödev 12 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
14
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 2 28
Ödevler 12 4 48
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 140

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Temel tasar ilkelerini öğrenebilme;
2 Soyut mekân organizasyonu oluşturabilme;
3 2. Boyutta çizimi 3. Boyuta makete dönüştürebilme;
4 Farklı biçimleri birleştirerek yeni form oluşturabilme;
5 3. Boyutta forma mekânsal işlev kazandırabilme;


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tanışma - Bölüm Hakkında Bilgi - Ders Hakkında Bilgi - Malzeme Anlatımı
2 Temel Tasarım İlkeleri Anlatımı // Temel Tasar elemanlarından Nokta Kavramı (Ton-Açıklık/Koyuluk, Yoğunluk, Yön kavramları dahilinde kullanımı)
3 Temel Tasar elemanlarından Çizgi Kavramı (Ton-Açıklık/Koyuluk, Yoğunluk, Yön kavramları dahilinde kullanımı)
4 Temel Tasar elemanlarından Leke Kavramı (Ton-Açıklık/Koyuluk, Yoğunluk, Yön kavramları dahilinde kullanımı)
5 Çizgi çalışmasında 2 boyutta görülen düzlemin 3. Boyuta dönüştürülmesi – maket çalışması
6 Çizgi çalışmasında 2 boyutta görülen düzlemin 3. Boyuta dönüştürülmesi – maket çalışması
7 Çizgi çalışmasında 2 boyutta görülen düzlemin 3. Boyuta dönüştürülmesi – maket çalışması
8 ARA SINAV
9 Kare-kare, kare-üçgen, kare-dikdörtgen, kare-daire gibi biçimlerin birleşiminden plan ve perspektifte yeni form oluşturma.
10 Öğrencilerin seçtikleri 4 farklı biçimden yeni form oluşturma plan – kesit - perspektif
11 Elde edilen formlardan maket yapımı
12 Maketin plan kesit ve perspektif çizimi
13 Yapılan Maketin içinde boşluk açılarak iç mekân ve kullanım alanı çıkarılması
14 Yapılan Maketin içinde boşluk açılan forma işlev kazandırılarak, mekân ve kullanım alanı oluşturulması.


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 4 2 5 3 3 1
Ö1 4 2 5 3 3 1
Ö2 4 2 5 3 3 1
Ö3 4 2 5 3 3 1
Ö4 4 2 5 3 3 1
Ö5 4 2 5 3 3 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156316&lang=tr&curProgID=5718