Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1İMÇ351İç Mimarlık Tarihi3+0+034

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencinin güncel mimarlık ortamını değerlendirebilecek ve bu ortam içinde kendi konumunu belirleyebilecek nitelikte tarih bilgisine ve eleştirel bir tutuma sahip olmasını sağlamak
Dersin İçeriği Başlangıcından günümüze iç mimarinin gelişimini gözden geçirmek
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Filiz Özer
Dersi Verenler Öğr.Gör. ALKIM DOĞAN
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Rümeysa Aşan
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (1) Özer, B., Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul, 2009 ,(2) Collins, M., Post-Modern Design: Design Since 1850, British Museum Publications, London, 1987,(3) Papadakis, A., ve Collins, M., Post-Modern Design,Academy Editions, London, 1989
(1) Özer, B., Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul, 2009 ,(2) Collins, M., Post-Modern Design: Design Since 1850, British Museum Publications, London, 1987,(3)
Papadakis, A., ve Collins, M., Post-Modern Design,Academy Editions, London, 1989
Öğretim görevlisinin notları
ara sınav, final

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %20
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Ç. Süresi 13 6 78
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 108

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İç Mimarinin erken dönem evrimi hakkında bilgi sahibi olma
2 Rönesans’tan 19. Yüzyıl başına kadar ortaya çıkan belli başlı mobilya çeşitleri hakkında bilgi sahibi olma;
3 İç Mimaride çağdaş eğilimler hakkında bilgi sahibi olma
4 Biçim yaratma açısından temel form anlayışlarına hakim olma


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Sanat nedir? Maji ve mitos kavramları. Mitos dönemlerinde rasyonel ve irrasyonel eğilimler
2 Ortaçağ sonuna kadar eşya tasarımı
3 Eşya tasarımında Rönesans ve Barok Dönemler
4 Versailles Sarayı’nın mobilyaları
5 18. Yüzyıl mobilya tasarımı
6 19. Yüzyıl tasarımı
7 19. Yüzyıl’ın tasarım anlayışına tepkiler
8 ARA SINAV
9 20. Yüzyıl’da Rasyonalizm’in öncü akımları
10 Tasarım kategorileri
11 Plâstik sanatların iç mimariye etkileri
12 Ekspresyonizm
13 Tarihsellik ve Beyazlar
14 Post Modernizm ve Dekonstrüktivizm


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 3 4 5 3
Ö1 2 3 5 2
Ö2 2 2 5 2
Ö3 3 3 5 3
Ö4 2 4 5 2

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156317&lang=tr&curProgID=5718