Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1İMÇ371Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım3+0+034

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı; ekoloji ve sürdürülebilirlik konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, sürdürülebilir tasarımların ve planlamaların ekoloji ile ilişkilerini kavramalarını sağlamak, yeryüzündeki enerji kaynaklarının tüketimini ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla enerji etkin ve çevre dostu tasarım uygulamalarının mimari tasarım sürecine dahil edilmesi, fiziksel çevre verilerinin tanıtılarak, bu verilere göre iç mekanlarda sağlanması gereken özelliklerin belirlenmesi, bina enerji performansını etkileyen tasarımlarda pasif-aktif enerji sistemlerinden yararlanılması ve alternatif enerji kullanımlarının tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramları, insan sağlığı, doğal çevre kaynakları, yapılaşma ve çevre sorunları etkileşimi, fiziksel çevre verileri, ekolojik ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri, tasarımların enerji kullanımına etkileri, enerji verimliliği önlemlerinin tasarımlara dahil edilmesi, enerji etkin iç mekan teknolojileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Kaynaklardan derlenen teorik bilgileri örneklerle destekleyerek anlatma.
Ders konularını araştırma ödevleri ile pekiştirme.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Candan AYLA
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar
1. Aghayeva,N., Bogenç,Ç.(2002), Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar, İksad Yayınevi.
2. Demirarslan,D.,(2023), İç Mimarlıkta Sürdürülebilir Yaklaşımlar Ve Çevre İlişkisi,İksad Yayınevi.
3. Doğan,M, Çevre Sorunları, İÜ yayını
4. Sev, A., (2009), Sürdürülebilir Mimarlık, 1. Baskı, Yem Yayınları, İstanbul, .
5. Yeang K.,(2012), Ekotasarım: Ekolojik Tasarım Rehberi, YEM Yayın
6. Yeang, K.,(1995) Designing with Nature, The Ecological Basis for Architectural Design, McGraw-Hill Inc., New York.
7. Yüceer, N,(2015), Yapıda Çevre Ve Enerji, Nobel Akademik Yayıncılık,ISBN978-605-320-115-1Değişik kaynaklardan derlenen okuma bölümleri ders sırasında dağıtılacaktır

Ders Yapısı
Mühendislik Tasarımı %20
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Ödev 1 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 40
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ödevler 1 8 8
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 109

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Ekoloji ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olur.
2 Sürdürülebilirlik ve ekoloji yaklaşımını tasarım sürecine dahil edebilme bilgi ve becerisi kazanır.
3 Enerji ve çevre kavramlarının önceliklendirildiği tasarım bilgisi ve yetkinliği kazanır
4 İnsan sağlığını, çevreyi ve enerji kaynaklarını temel alan çözüm üretme bilgi ve becerisi kazanır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Endüstri Devrimi ile başlayan çevre sorunları ve bu sorunların yapılaşma ile ilişkisi. Küresel ısınma kavramı
2 Sürdürülebilirlik konuları ve alanları, sürdürülebilirlikte kurumlar, uluslararası anlaşmalar ve standartlar, yöntem ve göstergeler, çözüm ve tedbirler ve alternatif yaklaşımlar
3 Sürdürülebilirlik konuları ve alanları, sürdürülebilirlikte kurumlar, uluslararası anlaşmalar ve standartlar, yöntem ve göstergeler, çözüm ve tedbirler ve alternatif yaklaşımlar
4 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri-Mimarlık/İç Mimarlık
5 Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım Kriterleri
6 Ekolojik Mimarlık – Sürdürülebilir Mimarlık- Enerji Etkin Mimarlık kavramları.
7 Ekolojik Mimarlık – Sürdürülebilir Mimarlık- Enerji Etkin Mimarlık kavramları.
8 ara sınav
9 Sürdürülebilir İç Mimarlık ve Sürdürülebilir İç Mimarlık Yöntemleri
10 Sürdürülebilir İç Mimarlık ve Sürdürülebilir İç Mimarlık Yöntemleri
11 Ekolojik ve Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Sürdürülebilir Mekanlara Yönelik Yasal Düzenlemeler
12 Enerji etkin yapılara örnekler. Sürdürülebilir Yerleşimler
13 Ödev sunumu
14 Ödev sunumu
15 Ödev sunumu


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 4 3 5 5 3
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156323&lang=tr&curProgID=5718