Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
8İMÇ474Desen3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, temel kompozisyon, çizim, ölçü, perspektif alıştırmaları yardımıyla ihtiyaçları çerçevesinde kendi kişisel anlatımlarını oluşturabilmeleri için desen becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Serbest el çizimlerin yapılması, ton ve renk bilgisinin verilmesi. İç mekânlara özgü biçemin belli açılardan resmedilmesi ve böylelikle temel geometrik formların karakteristik özelliklerinin tanıtılması.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Pınar PARTANAZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Michael E. Doyle, Color Drawing: Design Drawing Skills and Techniques for Architects and Interior Designers, 2011
Appellof, Marian, Everything You Ever Wanted to Know About Watercolor, 1992
Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek, Design Drawing, 2010
Parramon, Jose M., Resimde Renk ve Uygulanışı, 2000

Ders Yapısı
Eğitim Bilimleri %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 20
Ödev 5 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
7
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 110

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Fikirler ile tasarım arasında bağlantı kurabilmek ve bu bağlantıları kendi çizgisel diliyle ifade edebilmek
2 Oran-orantı, ışık-gölge, hareket, bütünlük, denge gibi eleman ve ilkeleri temel alarak özgün çizgi diliyle çalışma yapabilmek
3 Özgün ayrıntı etüdü yapabilmek
4 Işık-gölgeye dayalı artistik (özgün) çalışma yapabilmek
5 Çizginin anlatım zenginliğini kullanarak tasarımın karakteristik özelliklerini özgün çizgi diliyle yakalayabilmek
6 Desen tekniklerini ve bu tekniklerin hizmet ettiği anlatım biçimlerini kavrayabilmek ve tartışabilmek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tanışma , malzeme tanıtımı, ders içeriğinin anlatılması
2 Çizgi çalışması, geometrik obje tanımlamaları
3 Perspektif (tek kaçışlı ve çift kaçışlı) anlatım ve uygulamaları
4 İç mekân eskizleri
5 İç mekânda obje eskizleri
6 İç mekânda mobilya ve aksesuar desenleri
7 Figür Anlatımı
8 ARA SINAV
9 İç mekânda figür
10 Tek kaçışlı perpektifte figür anlatımı
11 Örnek iç mimari projelerin yararlanarak anlatımın desteklenmesi
12 Çift Kaçışlı perspektifte figür anlatımı
13 Örnek İç mimari projelerden yararlanarak anlatımın desteklenmesi
14 Örnek İç Mimari projelerin farklı malzemelerle anlatımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 3 2
Ö1 4 4 5 2 3
Ö2 4 2 5 1
Ö3 4 4 5 1 4
Ö4 3 4 1
Ö5 4 5 4 2
Ö6 4 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156327&lang=tr&curProgID=5718