Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4İMÇ202Tasarım Stüdyosu II3+6+0610

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Tasarım Stüdyosu II dersi kapsamında; öğrencilerden bir alışveriş çevresi tasarımı beklenmektedir. Verilen mekan, sınırlandırıcı ölçütleri ve potansiyeli açısından analitik düşünce bağlamında değerlendirilmelidir. Yine verilecek alışveriş çevresi (mağaza) türlerinden biri seçilmeli; iş verenin ticari kimliğinin değerlendirilmeli ve mekan tasarımında yorumlanabilecek unsurları çıkarılmalıdır. Verilen mekanın fiziksel öğeleri ve istenilen alışveriş çevresinin gereklerinin değerlendirilmesi sonucu soyut bir kavram (konsept) üretilmelidir.
Dersin İçeriği Kavram üzerinden geliştirilecek tasarım dili ve tasarım programının süreç boyunca işletilmesi ve mimari ifade teknikleri ile sunulması şeklinde sistematik bir tasarım yaklaşımı beklemektedir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları ( İMÇ201 )
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Atlıhan Onat KARACALI
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Neslihan YILDIZ
Öğr.Gör. Ali ALTAYLI
Öğr.Gör. Lütfi BÜYÜKTOPBAŞ
Öğr.Gör. Tamer AKAKINCI
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Ayça BÜYÜKÇINAR
Arş.Gör. Anday TÜRKMEN
Arş.Gör. Rümeysa AŞAN
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (1) “Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ve İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki” – Atlıhan Onat Karacalı
(2) “Shops: A Manual of Planning and Design” – David Mun
(3) “Fitch on Retail Desgin” – Rodney Fitch & Lance Knobel
(4) “New Retail” – Rasshied Din
(5) “İç Mekan Tasarımında Mağaza Tasarımı” – Lynne Mesher

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 2 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 9 126
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 2 9 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 9 9
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 7 209

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bir tasarım problemi ile ilgili özgün fikirler üretme, mekan çözümleri oluşturma, detaylandırma ve uygulama yetisi kazanabilme;
2 Verilmiş olan hacmin olanak ve sınırlamalarını analiz edebilme;
3 Konu ile ilgili yapılan analizleri soyutlayarak; mekansal çözümlere yön verecek bir tasarım kavramına dönüştürebilme;
4 Karar verilen tasarım kavramı üzerinden mekan kurgusunu oluşturabilme;
5 Malzeme, renk ve mobilya seçimlerini yapabilme ve detaylandırabilme;
6 Tasarımları mimari çizim ve anlatım tekniklerini kullanarak doğru ve etkili bir biçimde aktarabilme;


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş: Proje konusun verilmesi
2 Kavram ve leke yerleşim eskizleri
3 Kavram ve leke yerleşim eskizleri
4 Kavram ve leke yerleşim eskizleri
5 Ara Jüri 1 (Kavram ve Yerleşim Jürisi)
6 Eylem (işlev) ve donatı kritikleri
7 Eylem (işlev) ve donatı kritikleri
8 Eylem (işlev) ve donatı kritikleri
9 Ara Jüri 2 (Ara Sınav Jürisi)
10 Çevresel bileşenler üzerinden çalışmalar(renk, doku, malzeme, aydınlatma, iklimlendirme vb.) Detay çizimleri Sunum çalışmaları
11 Çevresel bileşenler üzerinden çalışmalar(renk, doku, malzeme, aydınlatma, iklimlendirme vb.) Detay çizimleri Sunum çalışmaları
12 Çevresel bileşenler üzerinden çalışmalar(renk, doku, malzeme, aydınlatma, iklimlendirme vb.) Detay çizimleri Sunum çalışmaları
13 Çevresel bileşenler üzerinden çalışmalar(renk, doku, malzeme, aydınlatma, iklimlendirme vb.) Detay çizimleri Sunum çalışmaları
14 Final Jürisi öncesi son kritik ve değerlendirme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 5 5 4 5 4 3 2 4 4 4 3 3
Ö1 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3
Ö2 3 5 2 2 4 2 3
Ö3 5 4 2 4 4 2 2 3 3 2 3
Ö4 5 4 2 4 4 2 3 3 3 3
Ö5 4 2 2 2 5 4 4 3 3
Ö6 2 2 5 5 2 3 2 3 2 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156335&lang=tr&curProgID=5718