Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4İMÇ212Staj I0+0+005

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin ofis, atölye, büro gibi profesyonel iş alanlarında tasarım sürecini ve uygulamaları gözlemleyerek bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Profesyonel bir ofis, büro ya da atölyede mimar ya da iç mimar unvanına sahip bir danışman gözetiminde en az 30 iş gününü kapsayan uygulamalı staj eğitimini içerir. Bu süreç, öğrencinin
profesyonel ofis ya da atölyedeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, ofis ortamında öğrencilerin tasarım, teknik çizim, detaylandırma, sunum çalışmalarına doğrudan katılarak,
uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme etkinliklerini içerir. Öğrenciler, büro stajı sonunda, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin Staj Yönergesi ‘ne uygun olarak hazırladığı ve büro stajı yaptığı
ofis ya da atölyeden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Prog. Bşk.
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar -
-

Ders Yapısı
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 100
Toplam :
1
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 0 1

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı deneyimi kazanmak
2 Lisans eğitiminde edinilen bilgileri, meslek pratiği ortamlarında kullanmak
3 Mesleğe yönelik kanun, yönetmelik ve şartnamelere hakim olmak ve uygun davranabilmek.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
2 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
3 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
4 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
5 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
6 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
7 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
8 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
9 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
10 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
11 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
12 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
13 Ofis/büro, şantiye vb meslek pratiği ortamı
14 Satj Raporu Teslimi


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156336&lang=tr&curProgID=5718