Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1İMÇ462Mekân Okumaları3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılı kaynaklar aracılığıyla sunulan mekân ve kültür odaklı kurguları farkı temsil araçları üzerinden değerlendirerek, öğrencinin tasarım sürecine yönelik üretme becerisini geliştirmek, modern dünyanın görme temelli mekân paradigmasına yönelik kaygıyı kırmak ve mütevazı ölçekte ama geniş ufuklu bir yelpaze sunmaktadır.
Dersin İçeriği Temsil üzerine düşünmeye, tasarım için değerli bir araç olarak kavram üretiminin yeni kullanımlarını değerlendirmeye dayalı olan sunum ve uygulamalı çalışmalar süresince, mekânsal alanlara ilişkin varolan temsiller yeniden irdelenecek ve okumalar vasıtasıyla edinilen mekân deneyimleri ile yeni bir perspektif üretilecektir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Neslihan YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ALKIM DOĞAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar • Lefebvre, H. Mekânın Üretimi, Sel Yayınları, (2014). • Merleau-Ponty, M. Göz ve Tin, Metis Yayıncılık, (2016). • Rasmussen, S. Yaşanan Mimari, Remzi Kitabevi, (2010). • Çiçekoğlu, F. Vesikalı Şehir, Metis Yayıncılık, (2007). • Gülhan, T. Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi ve Bütünsellik Arayışına Dair Bir Tahlil, Mülkiye Dergisi, Sayı: 37 (1), ss. 31-69, (2013). • Calvino, I. Görünmez Kentler, Yapı Kredi Yayınları, (1990). • Pallasmaa, J. Tenin Gözleri, YEM Yayınları-Mimarlık Dizisi, (2011). • Karatani, K. Metafor Olarak Mimari, Metis Yayıncılık, (2006). • Le Guin, U. Mülksüzler, Metis Yayıncılık, (2000). • Urry, J Mekânları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları, (2015). • Corbusier, L. Bir Mimarlığa Doğru, (2011).
• Lefebvre, H. Mekânın Üretimi, Sel Yayınları, (2014).
• Merleau-Ponty, M. Göz ve Tin, Metis Yayıncılık, (2016).
• Rasmussen, S. Yaşanan Mimari, Remzi Kitabevi, (2010).
• Çiçekoğlu, F. Vesikalı Şehir, Metis Yayıncılık, (2007).
• Gülhan, T. Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi ve Bütünsellik Arayışına Dair Bir Tahlil, Mülkiye Dergisi, Sayı: 37 (1), ss. 31-69, (2013).
• Calvino, I. Görünmez Kentler, Yapı Kredi Yayınları, (1990).
• Pallasmaa, J. Tenin Gözleri, YEM Yayınları-Mimarlık Dizisi, (2011).
• Karatani, K. Metafor Olarak Mimari, Metis Yayıncılık, (2006).
• Le Guin, U. Mülksüzler, Metis Yayıncılık, (2000).
• Urry, J Mekânları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları, (2015).
• Corbusier, L. Bir Mimarlığa Doğru, (2011).

Ders Yapısı
Mühendislik Tasarımı %10
Sosyal Bilimler %10
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 20
Ödev 1 % 10
Uygulama 1 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50
Toplam :
4
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Uygulama 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 93

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Çok katmanlı düşünsel altyapı kazanma ve her düşünsel üretimi iç mimarlık için düzlem olarak kullanabilme
2 Fikirlerini amacına uygun ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme
3 Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleyebilme
4 Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisini yeniden üretebilme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin amacının ve yönteminin açıklanması
2 Mekânsal bağlamda Görsellik ve Modernliğin Görme Rejimi
3 Paradigma kavramı, dilbilim ve mekânsal temsil ilişkisi
4 Mekânsal bağlamda kurmaca edebiyat anlayışının incelenmesi
5 Lefebvre’nin algılanan, tasarlanan, yaşanan mekân diyalektiğinin irdelenmesi ve tartışılması
6 Uygulamalı çalışmalar-yan okumalar/seçilen metin üzerinden tartışmalar/günümüz tasarım anlayışındaki dönüşümler
7 Uygulamalı çalışmalar-yan okumalar/seçilen metin üzerinden tartışmalar/günümüz tasarım anlayışındaki dönüşümler
8 ARA SINAV
9 Uygulamalı çalışmalar-yan okumalar/seçilen metin üzerinden tartışmalar/günümüz tasarım anlayışındaki dönüşümler
10 Bir mekânın leksik, sentaktik, teknik, işlevsel, anlamsal açılardan farklı geleneklerle ilişkisinin irdelenmesi
11 Mekânın Üretimi üzerinden tartışmalar / mekânsal pratikler & temsil mekânları & mekânın temsili kavramlarına ilişkin metinlerin incelenmesi.
12 Seçilen metin üzerinden eskizlerin kurgulanması ve algılanması üzerinden mekân imgelemi
13 Seçilen metin üzerinden eskizlerin kurgulanması ve algılanması üzerinden mekân imgelemi
14 Seçilen metin üzerinden eskizlerin kurgulanması ve algılanması üzerinden mekân imgelemi


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 5 4 4 5
Ö1 4 4 3 4 5
Ö2 5 4 3 4 4
Ö3 3 3 3 3 4
Ö4 3 3 4 4 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156349&lang=tr&curProgID=5718