Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
5İMÇ303Rölöve Restorasyon2+2+034

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Tarihi belge niteliği taşıyan yapıların restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olarak durum tespiti, ölçme, belgeleme ve envanter oluşturma yöntemlerinin aktarılması; yapı büyüklüklerine göre uygun ölçeklerde rölövelerin hazırlanması; koruma ve yeniden kullanma konularında öğrenciye bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Mimari rölöve kavramı, temel prensipleri, tarihçesi, geleneksel ve elektronik yöntemlerle ölçme teknikleri ve fotoğraftan rölöve çizimi teknikleri anlatılır. Alınan ölçülerin çizime dönüştürme yöntemleri aktarılır. Bu derste öğrencilerin uygulayarak öğrenmesi esastır. Bu bağlamda, tarihi bir mekanın ölçümleri yapılır; mevcut durum belgelenir; kroki çizimleri çıkartılır. Plan, kesit ve görünüş rölöve çizimleri yapılır ve çesitli ölçeklerde detayları çizilir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çiğdem FADILLIOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (2) ULUENGİN, Bülent (2016). “Rölöve”, 7. baskı YEM Yayınları.
(3) D. D. Andrews, Bill Blake Tom Cromwell, (2003). “Measured and drawn: Techniques and Practice for the Metric Survey of Historic Buildings”, English Heritage Publishing.
(1) AHUNBAY, Zeynep (2017). “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon”, 9. Baskı, YEM Yayınları.
(4) KUBAN, Doğan (1991), “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu-Kuram ve Uygulama”, İstanbul: Yem Yayınevi.
(5) ULUENGİN, Fatih (2016). “Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları”, 6. baskı, YEM Yayınları.
(6) KÜÇÜKKAYA, Ayşe Gülçin (2016). “Yapı Taşlarının Restorasyonu”, YEM Yayınları
(7) ÖZGÖNÜL Nimet ve MADRAN, Emre (2011). “Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması”, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
(8) ERDER, Cevat (1971),”Tarihi Çevre Kaygısı”, METU, Ankara.
(9) ERDER, Cevat (1975), “Tarihi Çevre Bilinci”, METU, Ankara.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ç. Süresi 13 3 39
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 103

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Tarihi bir yapıyı geleneksel ve elektronik araç-gereçler kullanarak ölçebilme ve mevcut durumu belgeleyebilme;
2 Alınan ölçülerin plan, kesit ve görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürebilme;
3 Tarihi anıtlar ve yapılarda restorasyon projelerini hazırlamak için rölöve ve restitüsyon çizimlerini yapabilme;
4 Yeni yapıların özelliklerini kroki ve fotoğraflarla tespit edebilme; değerlendirebilme ve projesini hazırlayabilme;


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş: Tanışma, dersin içeriğinin aktarılması ve Rölöve teknikleri üzerine bilgilendirme
2 Rölöve nedir, tarihçesi, rölövenin temel prensipleri, envanter fişi hazırlama konusunda bilgilendirme, rölöve projesi hazırlama kriterleri. Rölöve çalışma gruplarının belirlenmesi, konu seçimi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
3 Tarihi binalarda rölöve ölçüsü nasıl alınır? Rölövede ölçüm teknikleri, rölövede kullanılan aletler, örnek rölöveler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
4 Alınan ölçüleri çizime dönüştürmek, plan krokisi çizimi. Uygulama: Bir oda krokisinin rölöve çizimi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
5 Rölövede fotoğraf kullanımı, fotoğraftan yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması, Uygulama: Fotoğraftan rölöve çizimi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve Çizim egzersizi
6 Rölövede merdiven ölçü alma teknikleri, merdiven çizimi yapılması, Uygulama: Merdiven ölçüm ve rölöve çizimleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve Çizim egzersizi
7 Rölövede kesit ve görünüş çizim teknikleri, kesit çizimi yapılması, Uygulama: Bir yapı kroki ve kesitlerinin çizilmesi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve Çizim egzersizi
8 ARA SINAV Ara Sınav için Hazırlık
9 Yeni binaların ölçülmesi, elektronik aygıtlarla rölöve, 3 boyutlu tarayıcılar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
10 Rölöve uygulaması başlangıcı Rölöve arazi çalışması
11 Rölöve tashihleri Rölöve arazi çalışması
12 Rölöve tashihleri Rölöve arazi çalışması
13 Rölöve tashihleri Rölöve arazi çalışması
14 Rölöve tashihleri Rölöve arazi çalışması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 4 2 2 3 3 4 4
Ö1 4 2 2 3 3 4 4
Ö2 4 2 2 3 3 4 4
Ö3 4 2 2 3 3 4 4
Ö4 4 2 2 3 3 4 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156353&lang=tr&curProgID=5718