Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
5İMÇ309Mobilya Tasarımı2+2+034

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere toplumun sosyo-kültürel gelişiminde mobilya tasarımının yerini göstermek; mobilya tasarımlarında ergonomi, işlev ve estetik ilişkisini incelemek; malzeme seçimi ve strüktür yapım ile ilgili teknik bilgileri aktarmak ve insan-çevre sağlığını gözeterek tasarım yapabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, tarihsel süreç içinde mobilya stil, renk, malzeme, yapım tekniği gibi konular üzerinden kısaca incelenir ve tasarımı etkileyen ergonomik, işlevsel ve estetik faktörler anlatılır. Mobilya tasarımında fikirsel oluşum, malzeme seçimi, detaylandırma ve üretim süreçleri teorik olarak açıklanır. Doğaya ve insana saygılı sürdürülebilir mobilya ilkeleri tartışılır. Bu derste öğrencilerin uygulayarak öğrenmesi esastır. Bu bağlamda, bir mobilyanın ilk fikir eskizleri, tasarımın gelişimi, teknik olarak sunumu ve üretimi sürecini projelendirerek öğretir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Tanımsız Henüz Atanmadı
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (1) Yılmaz A., (2005). Dünden Bugüne Mobilya Tasarımı ve Teknolojisi, YEM, İstanbul.
(2) Woodham, M. J., (1997). Twentieth-Century Design, Oxford University Press, Oxford.
(3) Chauvin E., Gencey P. (2014). Utopie Domestique, Piqpoq, Paris.
(4) Ashby M., Johnson K., (2015) Materiali e Design, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
(5) Fuad-Luke A. (2009). The Eco-Design Handbook, Thames & Hudson, London.
(6) Morley J., (1999). The History of Furniture: Twenty-Five Centuries of Style and Design in the Western Tradition, Little Brown and Company, New York.
(7) Carton, K, (2012). The Great Book of Cardboard Furniture: Step-by-Step Techniques and Designs, Schiffer, Pennsylvania.
(8) Natale, C. (2009). Furniture Design and Construction for the Interior Designer, Fairchild Books, New York.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 20
Ödev 1 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Ara Sınavlar 1 4 4
Proje 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 150

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Ergonomik, işlevsel ve estetik mobilya tasarımı yapabilme;
2 Mobilya tasarımı yaparken doğru malzeme seçebilme;
3 Mobilya tasarımı için doğru yapım tekniklerini öngörebilme ve detay çözebilme;
4 Ekolojik açıdan sürdürülebilir tasarımlar üretebilme;


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tanışma ve dersin ve dönem sonu projesinin tanıtılması. Mobilya Tasarımına giriş ve kavramlar
2 Mobilya Tarihi ve Stilleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
3 Mobilya Tasarımı ve Ergonomi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
4 Mobilya Tasarımı, İşlev, Estetik Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
5 Mobilya Tasarımında Malzeme, Üretim Teknikleri ve Detaylandırma Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
6 Sürdürülebilir Mobilya Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
7 Dönem sonu projesi için kritikler Projenin çizim ve modellerle geliştirilmesi
8 Dönem sonu projesi için kritikler Projenin çizim ve modellerle geliştirilmesi
9 Dönem sonu projesi için kritikler Projenin çizim ve modellerle geliştirilmesi
10 Dönem sonu projesi için kritikler Projenin çizim ve modellerle geliştirilmesi
11 Ara Değerlendirme Jürisi Jüri hazırlığının tamamlanması
12 Dönem sonu projesi için kritikler Projenin çizim ve modellerle geliştirilmesi
13 Dönem sonu projesi için kritikler Projenin çizim ve modellerle geliştirilmesi
14 Dönem sonu projesi için kritikler Çizimlerin, maketin ve jüri sunumlarının tamamlanması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Ö1 4 4 5 5 5 4 3
Ö2 4 5 5 3
Ö3 4 5 5 3
Ö4 4 4 5 5 4 5 4 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156355&lang=tr&curProgID=5718