Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1İMÇ468Koruma ve Restorasyon3+0+034

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Mimari mirası, koruma, anlama ve gelecek nesillere aktarmanın kültürel açıdan öneminin anlatılması. Koruma ilkeleri kapsamında, tarihi dokuda çağdaş yapılaşma tekniklerinin açıklanması.
Dersin İçeriği Koruma kavramının kuramsal temeli, koruma ölçütleri, mimari eserlerin sınıflandırılması, yapıların bozulma nedenleri, restorasyon hazırlık aşamaları, restorasyon projesi hazırlanması, ulusal ve uluslararası koruma örnekleri.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Bölüm Bşk.
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar • Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, 1996
• Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth Heinemann,1982.
• Mardan, E., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005.
Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, 1996.
Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth Heinemann,1982.
Mardan, E., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %10
Sosyal Bilimler %0
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %10
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 2 28
Ödevler 6 5 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 120

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 • Kültürel ve mimari mirasa yönelik koruma bilinci geliştirilmesi,
2 • Mevcut bir tarihi yapının rölövesini yapabilme becerisinin kazanılması,
3 • Tarihi yapıların korunması ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik proje geliştirebilme.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin tanıtılması, dersin amacı ve içeriğiyle ilgili bilgi aktarımı
2 Koruma ve restorasyon kavramlarına yönelik genel terminolojinin aktarılması
3 Mimari rölöve tanımları, araçları ve adımlarının anlatılması
4 Yapılarda malzeme problemleri; nedenleri, etkileri ve çözümlerinin anlatılması
5 Restorasyon tekniklerinin anlatılması ve uygulamalarla örneklendirilmesi
6 Saha gezisi
7 İstanbuldan Restorasyon örnekleri ve öğrencilere dönem sonu projelerinin dağıtılması
8 Ara Sınav
9 Dönem sonu projesi; mevcut bina rölöve alımı (ölçüm)
10 Dönem sonu projesi; mevcut bina rölöve alımı (çizim)
11 Dönem sonu projesi; mevcut bina rölöve alımı (restitüsyon)
12 Dönem sonu projesi; mevcut bina rölöve alımı (restorasyon)
13 Dönem sonu projesi; öğrenci sunumları
14 Dönem sonu projesi; öğrenci sunumları
15 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 3 4 5 2 5 1 5 5 2 5 5 4
Ö1
Ö2
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156356&lang=tr&curProgID=5718