Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1İMÇ470Mekân Algısı ve Psikoloji3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Algı kuramlarını tanıtmak; fiziksel çevre ile kurulan ilişkiyi anlama ve fark etme yetisi kazandırmak; öğrencinin çevre algısını geliştirmek ve çevre psikolojisini tanımasını sağlamak dersin amacını oluşturur.
Dersin İçeriği Ders kapsamında algı süreci ve özellikleri tanıtılır. Algı ve çevre-davranış kuramları açıklanır. Zihinsel temsile ilişkin kavramlar ve kuramlar aktarılır. Kent imgesinin özellikleri ve imgeler arası ilişkiler anlatılır. Çevre psikolojisi açısından insan-mekan ilişkileri tartışılır. Dönem ödevi ile öğrencilerin, herhangi bir olgu, olay, nesne, mekan ya da kent parçasının farklı kullanıcı grupları üzerinde yarattığı algı bütününü (görsel, işitsel, kokusal ve dokunsal algı) analiz etmesi ve kolaj, montaj, video, haritalama ve diyagram ile sunması sağlanır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Begüm ERÇEVİK SÖNMEZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (1) Göregenli, M. (2010). Çevre Psikolojisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
(2) Başkaya A., Yıldırım K. ve Muslu M.S., (2005). “Poliklinik Bekleme Alanlarında Fonksiyonel ve Algı-Davranışsal Kalite: Ankara, İbni Sina Hastanesi Polikliniği”, Gazi Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dergisi, 20(1): 53-68
(3) Başkaya A., Dinç P., Aybar U. ve Karakaşlı M., (2003). “Mekansal İmaj Üzerine Bir Deneme: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eğitim Bloğu Giriş Holü”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2): 79-94
(4) Downs, R.M. ve Stea, D., (2005). Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior, Third edition, Aldine Press, Chicago
(5) Dülger Türkoğlu, H., (2002). “Kentsel İmge: İstanbul’dan Bulgular”, İTÜ Dergisi, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 1(1): 57-64
(6) Ayvalıoğlu, N., (1993). “İstanbul’luların Zihindeki İstanbul İstanbul’un Kognitif İmajının İncelenmesi”. Türk Psikiyatri Dizini Psikoloji Çalışmaları; 19:5-50
(7) Lynch, K., (1960). The Image of the City, The MIT Press, London, England; Çeviren: Başaran, İ., (2010). Kent İmgesi, 2. Baskı, Kültür Yayınları, İstanbul
(8) Morval, J. (1985) Çevre Psikolojisine Giriş, Çev: Nuri Bilgin, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir

Ders Yapısı
Eğitim Bilimleri %10
Alan Bilgisi %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Ödev 1 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 40
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 93

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Güçlü çevre algısına sahip olabilme;
2 Algı ve duyu süreçlerini bilebilme;
3 Algı ve çevre-davranış kuramlarını tanıyabilme;
4 İnsan-mekân ilişkilerini kavrayabilme;


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tanışma ve ders hakkında bilgilendirme. Algı ve algılama nedir?
2 Duyum, Duyu süreçleri: Tat, dokunma, denge vb. duyuların özellikleri, Dönem ödevi konusu hakkında bilgilendirme
3 Görsel algı, görüş alanı, görsel algılama özellikleri, insan gözünün görme özellikleri Dönem ödevi için alan araştırması
4 Çevresel algı, çevre-davranış kuramları, algı kuramları Dönem ödevi için alan araştırması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması: (2) Başkaya A., Yıldırım K. ve Muslu M.S., (2005)
5 Gestalt kuramı (şekil-zemin ilişkisi, algısal tanımlama, algısal gruplama) Dönem ödevi için alan araştırması
6 Zihinsel temsile ilişkin kavramlar, mekânsal imajlar Dönem ödevi için alan araştırması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması: (3) Başkaya A., Dinç P., Aybar U. ve Karakaşlı M., (2003)
7 Çevre algısı sürecinde zihinsel haritalar Dönem ödevi için alan araştırması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması: (4) Downs, R.M. ve Stea, D., (2005)
8 ARA SINAV Yazılı sınav için hazırlık
9 Kent İmgesi ve Lynch: özellikleri ve imgeler arası ilişkiler Dönem ödevi için alan araştırması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. (5) Dülger Türkoğlu, H., (2002). (6) Ayvalıoğlu, N., (1993)
10 Çevre psikolojisi nedir? Çevre psikolojisinin kökenleri Dönem ödevi için alan araştırması
11 Kişisel mekân ve Proksemiks kavramı Dönem ödevi için alan araştırması
12 Dönem ödevinin sunulması ve teslimi Dönem ödevi için sunum hazırlıkları
13 Dönem ödevinin sunulması ve teslimi Dönem ödevi için sunum hazırlıkları
14 Dönem ödevinin sunulması ve teslimi Dönem ödevi için sunum hazırlıkları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Tüm 5 4 2 3 3
Ö1 4 3 2 3 3
Ö2 4 3 2 3 2
Ö3 4 3 3 2
Ö4 5 4 2 3 2 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=156357&lang=tr&curProgID=5718