Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1SMO111Tıbbi Terminoloji2+0+024

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye tıbbi terimleri alanlarında kullanırken doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Dersin içeriği, öğrenciler terimleri oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önek ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan kısaltmaları da öğreneceklerdir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kübra KOÇ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1-Ders notları, PowerPoint sunumlar, tıbbi dergiler ve yayınlar
Derse devam zorunluluğu vardır. Sınıf içi ödev ve quiz yapılmaktadır.
ders sunumları, kaynak kitap
dönem ödevi
ara sınav ve final sınavı

Ders Yapısı
Sağlık Bilimleri %70
Alan Bilgisi %30

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ödevler 1 14 14
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 94

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Tıp teriminin temel yapı taşlarını tanımlamak
2 Yapı taşlarını bir araya getirerek tıbbi kelimeleri çoğaltmak
3 Kelimeyi doğru telaffuz edebilmeyi öğrenmek
4 Profesyonel ortamda kendini doğru iletişimi sağlamak
5 Tıbbi konuların alt yapısını oluşturmak
6 sadece kendi alanlarıyla değil diğer bölümlerin termlerinide öğrenebilme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tıbbi Terminolojiye Giriş Öğrenciler,işlenen ve işlenecek konuya hakim hazırlıklı gelecekler Ders notları
2 Terminolojiside dört element; Tıp Terimleri sınıflandırılması Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
3 Kökler ve Birleştirme formlar Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
4 Önekler Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
5 Sonekler Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
6 Yön Belirten Tıp Terimleri ve Vücut boşlukları Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
7 Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
8 VİZE
9 Üriner Sistem Terminolojis Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
10 Sindirim Sistemi Terminolojis Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
11 Solunum Sistemi Terminolojis Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
12 Üreme Sistemi Terminolojisi Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
13 Sinir Sistemi Terminolojisi Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar
14 Kas İskelet Sistemi Terminolojisi Öğrenciler işlenen ve işlenecek konulara hazırlıklı gelecek Ders notlar


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4
Ö1 5 4 3 2 2 3 2 1 4 2 2 5 2
Ö2 5 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 5 2
Ö3 5 4 2 3 3 4 3 5 4 3 4 5 3
Ö4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5
Ö5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4
Ö6 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=161079&lang=tr&curProgID=80