Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1ISS101İş Sağlığı ve Güvenliği2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin sağlıklı iş yeri ortamı için gerekli koşullar, işçi sağlığı ve güvenliğini tehdit eden kaza, hastalık ve riskler ile bunlara karşı alınacak koruyucu tedbirler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu derste işçilerin sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili tanımlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler ve sorumlular, konunun kanundaki yeri ve önemi ile sağlıklı işçi beslenmesi konuları ele alınır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, Bilgisayar ile sunum
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Emre GÜMÜŞ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans Yayıncılık, Editörler: Ebru Gökmeşe & Hicran Yıldız ISBN: 978-605-9498-18-0
İş Sağlığı ve Güvenliği, Mustafa Yağımlı, Beta Yayınları
İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans Yayıncılık, Editörler: Ebru Gökmeşe & Hicran Yıldız
ISBN: 978-605-9498-18-0
Test

Ders Yapısı
Mühendislik Bilimleri %40
Sosyal Bilimler %5
Fen Bilimleri %30
Sağlık Bilimleri %20
Alan Bilgisi %5

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 1 14
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 52

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İş sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 İş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel prensipleri anlar, uygular ve mesleği için güncel gelişmeleri takip eder, etkin şekilde kullanır.
3 Çalışma ortamındaki tehlike kaynaklarını tanımlayarak bunlarla ilgili verilerin toplanması, önleme faaliyetlerinin uygulanması ve sonuçlarının duyurulması ile ilgili bilimsel değerlere sahiptir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
2 İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, İşyeri temizliği ve düzeni
3 Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma
4 İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma,
5 Ekranlı araçlarla çalışma
6 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
7 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
8 Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı
9 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
10 Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
11 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
12 İlkyardım, Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
13 Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma
14 Kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1 2 1 5
Ö2 2 1 5
Ö3 2 1 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=161082&lang=tr&curProgID=80