Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
1ENG101İngilizce - I (Uzaktan Eğitim)2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yabancı Dil 1 dersi öğrencilere günlük iletişimde ingilizce’yi doğru ve akıcı bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak düzeyde kelime, dilbilgisi ve iletişim stratejileri kazandırmayı hedefler ve öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği Yabancı Dil 1 dersi ‘Be’ fiilinin öğrenilmesi/ Kişizamirleri: I/you/he/she/it, Sayılar 0-9, selamlamalar, harfler ve ülkeler, ‘Be’ fiilinin kısaltılması, ‘Where’ ile yapılan soru kalıbı, yaygın ibareler, oda numası ve isim söyleme, ‘who’ ve ‘what’ ile yapılan sorukalıpları, iyelik sıfatları : my, your, his, her, sayılar 10-99, meslekler, articles : ‘a/an/the’ öğrenimi.Articles : ‘a/an/the’ öğrenimi, yaşlar, e- posta adresi söyleme, be fiili we/they; kısaltmalar, be fiili olumsuz ve soru kalıpları, haftanın günleri, tanımlayıcı sıfatlar; yerler, iyelik sıfatları, our/their, çoğul isimler, ‘Can’ ile rica kalıpları, işaret sıfatları: this/that/these/those, kamu alanları, yiyecek ve içecek, ‘ (apostrophe ‘s) ile iyelik sıfatı yapma, giysiler ve renkler , düzensiz çoğul isimler, bilet alma, var/yok, kalıbını öğrenme, miktar belirleyiciler : biraz, birkaç, çok, hiç, yer edatları, uluslar, yetenek bildiren yardımcı kipi : Can/Can’t , saat söyleme, kendi fikrini belirtme ve arkadaş selamlama gibi günlük dilde kullanılan yapıları içerir
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feyza AKGÜN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Programı
Ders, anlatım, sunum, tartışma, soru-cevap, ve görsel materyaller ile birlikte sunulur.
Çevrimiçi eğitim programı / video ve açıklamalar, alıştırmalar
Ara sınav / Yarıyıl sonu sınavı

Ders Yapısı
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 1 14
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 57

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Dil Bilgisi yapılarını tanır ve analiz edebilir
2 Dil bilgisi yapılarını okuduğu metinlerde anlamlandırabilir
3 Okuduğu metindeki kelimeleri kullanıldıkları bağlamda anlamlandırabilir
4 Çeşitli konularda temel seviyede paragraf yazabilir
5 Dinlediği metnin ana hatlarını anlayabilir ve not edebilir
6 Çeşitli diyaloglarda kendini temel seviyede ifade edebilir
7 Günlük dili öğrendiği kalıplar içerisinde kullanabilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İngilizce cümle yapısı / yeni birisi ile tanışma/ soru ve olumsuz cümle oluşturma /soru kelimeleri Çevrimiçi online ingilizce programı (uzaktan eğitim programı) 1. hafta
2 tekil /çoğul isimler/ ülkeler ve milliyetler Çevrimiçi İngilizce programı ( 2. hafta)
3 bu/bunlar/şu/şunlar rakamlar/mevsimler/aylar Çevrimiçi program 3. hafta
4 a/an/the /ther is/there are çevrimiçi program (4. hafta)
5 geniş zaman çevrimiçi program (5.hafta)
6 Geniş zaman sahiplik gösterme (have got) cümlelerde some.any, no kullanımı çevrimiçi program 6. hafta
7 miktar belirten yapılar ( biraz,bir kaç ,fazla sayıda, fazla miktarda) çevrimiçi program (7. hafta)
8 zaman edatları: in,on.at iyelik zamirleri çevrimiçi program (8 hafta)
9 yer edatları: in,on,at nesne zamirleri çevrimiçi program (9. hafta )
10 iyelik sıfat ve zamirleri ilgeçler: next to,behind, in front of,opposite,under,between çevrimiçi program (10. hafta)
11 must/mustn't iyelik eki 's çevrimiçi program (11. hafta)
12 can(yapabilmek) eklenti sorular çevrimiçi program (12. hafta)
13 şimdiki zaman çevrimiçi program (13. hafta)
14 Geçmiz zaman çevrimiçi program (14 hafta)


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 4
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=161084&lang=tr&curProgID=80