Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
2TGT160Radyasyondan Korunma2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı radyasyon, radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan korunmada temel prensipler hakkında bilgi, beceri ve sorumluluk kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Radyoloji bölümlerinin tasarım özellikleri, iyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özellikleri, radyasyon nedir?, radyasyon dozu ve birimleri iyonize radyasyona insanın vücuduna etkileri, moleküler ve Hücresel radyobiyoloji, radyasyonun erken dönem etkileri, radyasyonun geç dönem etkileri, epidomiyolojik çalışmalar, radyasyondan korunmada temel ilkeler, çalışanın kendisini radyasyondan koruması, hasta ve hasta yakınını radyasyondan koruma, hastane personelinin radyasyondan korunması, çevrenin radyasyondan korunması, taek radyasyon güvenliği mevzuatı radyasyon güvenliği komitelerini yapısı, Radyasyon güvenliği ile ilgili diğer yasal mevzuat, acil durum planlarının yapılması, acil durum planlarının uygulanması
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Rıza DİLEK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Prof. Dr. Mustafa DEMİR, Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
Eğitmenin kendi notları

Ders Yapısı
Fen Bilimleri %20
Sağlık Bilimleri %10
Alan Bilgisi %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 51

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.
2 Radyasyon Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklar.
3 Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarını tanımlar.
4 Radyasyonun erken, geç ve genetik etkilerini açıklar.
5 Radyasyon fiziğini, radyasyon dozlarını ve birimlerini tanımlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Radyasyon Nedir?
2 Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler
3 Radyasyonun Erken Dönem Etkileri, Radyasyonun Geç Dönem Etkileri, Epidomiyolojik Çalışmalar.
4 Radyasyon Dozu Ve Birimleri İyonize Radyasyona İnsanın Vücuduna Etkileri, Moleküler Ve Hücresel Radyobiyoloji
5 Radyoloji Bölümlerinin Tasarım Özellikleri
6 İyonize Radyasyon Kullanılan Odaların Tasarım Özellikleri
7 Çalışanın Kendisini Radyasyondan Koruması
8 Hasta Ve Hasta Yakınını Radyasyondan Koruma
9 Hastane Personelinin Radyasyondan Korunması
10 Çevrenin Radyasyondan Korunması
11 TAEK Radyasyon Güvenliği Mevzuatı Radyasyon Güvenliği Komitelerini Yapısı
12 Radyasyon Güvenliği İle İlgili Diğer Yasal Mevzuat
13 Acil Durum Planlarının Yapılması
14 Acil Durum Planlarının Uygulanması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=161986&lang=tr&curProgID=80